Czym jest osobowość?

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 7007
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czym jest osobowość? - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: metody rozwiązywania konfliktów w grupie społecznej, przedstawienie rysu historycznego socjologii, rodzaje grup społecznych, funkcje socjologii.

Czym jest osobowość w ujęciu socjologicznym oraz jakie są jej podstawowe elementy (scharakteryzuj je)?
Osobowość w ujęciu socjologicznym to ogół realizowanych społecznych wzorów zachowania się i działania oraz ról jakie człowiek pełni wobec innych ludzi, którzy są członkami społeczeństwa. Jest 7 teorii osobowości:
1 - teoria cech - osobowość to zespół cech istotnych względnie trwałych i stałych, które ukształtowały się w konkretnych warunkach życia społecznego. Nasza osobowość to zespół cech istotnych dla życia człowieka takich jak potrzeby, zainteresowania, temperament, charakter itp.;
2 - teoria ról społecznych - osobowość to możliwości i umiejętności pełnienia ról społ.;
3 - teoria natywistyczna - osobowość w pełni dziedziczona;
4 - teoria postaw - osobowość to postawy człowieka jakie prezentuje w życiu społecznym;
5 - teoria konstytucjonalna - o osobowości świadczy budowa anatomiczna organizmu (pyknik, astenik, atletyk);
6 - teoria dwuczynnikowa - osobowość zależy od dziedziczności i środowiska;
7 - teoria czteroczynnikowa - na osobowość składają się: dziedziczność, środowisko, celowe wychowanie i działanie własne.
Jednym z podstawowych elementów osobowości są elementy dziedziczone takie jak budowa organizmu, wzrost, właściwości fizjologiczne. Ossowski - elementy te odgrywają role jedynie koniecznych, ale nie wystarczających warunków kształtowania osobowości. Znaniecki - elementy biogenne wręcz nie interesują socjologów. Wg niego ludzie podobnie zbudowani mogą mieć zupełnie różne osobowości, zależne od miejsca w których się urodzili i wychowali, a także od osób wychowujących ich.
Kolejnymi elementami osobowości są elementy psychogenne, czyli inteligencja, pamięć, temperament, uczucia itp.
Wg współczesnych psychologów cechy osobowości sprowadza się do trzech: temperament, intelekt i charakter.
Temperament składa się z zespołu cech wrodzonych, które tworzą psychiczną podbudowę osobowości.
Intelekt to zdolności i zainteresowania.
Natomiast charakter stanowi nadbudowę temperamentu. Jest to oddziaływanie środowiska na daną osobę, a także jest to praca danej osoby nad sobą, która może świadomie wyrobić w sobie cechy społeczne wartościowe. (np. Pracowitość, odwagę, siłę woli)
Scharakteryzować typy osobowości człowieka i wykazać ich wpływ na życie społeczne.
Hipokrates sklasyfikował 4 typy osobowośći: sangwik, choleryk, flegmatyk i melancholik. Klasyfikacja ta oparta jest jedynie na temperamencie, tak więc ma ona charakter psychologiczny i aspołeczny. Do najbardziej znanych typologii osobowości należy klasyfikacja junga

(…)

… makiaweli (makiawelizm);
- andrzej frycz modrzewski;
- socjaliści utopijni.
Głównymi przedstawicielami okresu naukowego są:
- herwert spencer (zapoczątkował rozwój naukowy socjologii);
- karol marks (podzielił społeczeństwo na kapitalistów i nie);
- max weber (twórca typów przywódczych);
- krzywicki (organizator gus);
- florian znaniecki (ojciec socjologii polskiej);
- józef hałasiński (uczeń znanieckiego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz