Człowiek religijny-kryteria dojrzałości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Człowiek religijny-kryteria dojrzałości - strona 1 Człowiek religijny-kryteria dojrzałości - strona 2

Fragment notatki:

Człowiek religijny - kryteria dojrzałości Analiza psychologiczna Wśród podstawowych prawd o człowieku należy wyróżnić także, a może przede wszystkim tę, że człowiek jest istotą z natury religijną. Realizacja tej naturalnej tendencji może jednak przybierać różne kształty. Psychologia religii badając przeżycia i działania religijne człowieka koncentrowała się często na genezie aktów religijnych, ich strukturze lub funkcji jaką spełniają w życiu indywidualnym lub zbiorowym.
1. Charakterystyka sfer rozwoju Wśród płaszczyzn życia religijnego, na których ujawnia się dojrzałość należy wymienić: wiedzę religijną, uczucia religjine oraz relacje między Bogiem i człowiekiem. Przyznając pierwszeństwo procesom poznawczym należy zwrócić uwagę na te obszary wiedzy religijnej, które wydają się najbardziej znaczące dla osiągnięcia dojrzałości religijnej.
A. Wiedza religijna Znajomość rzeczywistości religijnej obejmuje wiele aspektów. Zakres prawd religij-nych jest bardzo szeroki. Wystarczy tu pomyśleć o treściowej zawartości Credo Apostolskiego lub dokumentów wypracowanych przez sobory i synody. Nie sposób omawiać tu wszystkich tych prawd i ich ewolucji w myśleniu poszczególnych ludzi lub wspólnot religijnych.
Niewątpliwie podstawowe znaczenie ma wiedza na temat Rzeczywistości Transcendentalnej, a konkretnie - posiadany obraz Boga. Kim Bóg jest? Jak działa? Jak można się z Nim komunikować? Szczególne zajęcie się obrazem Boga podyktowane jest nie tylko tradycją badań psychologicznych (Freud 1969, Vergote 1970, Słomińska 1977, Król 1982), lecz także centralnością tego tematu wśród całego bogactwa treści religijnych. Wiedza religijna obejmuje ponadto znajomość prawd wiary i zasad moralnych wynikających z przyjętej orientacji religijnej, znajomość historii zbawienia i historii swojego Kościoła, i wreszcie znajomość obrzędowości religijnej (liturgia, kult). Obraz Boga jest rzeczywistością złożoną i niełatwą do opisania. W literaturze często podkreśla się niebezpieczeństwa przeakcentowania jednego z ważnych jego aspektów z pominięciem innych. Religioznawcy zwracają uwagę na następujące elementy treściowe związane z obrazem Boga:
- groza i fascynacja (tremendum et fascinosum), - transcendencja i immanencja Boga, - Bóg poznawany i przeżywany (Bóg teologów i mistyków).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz