Cyberkultura - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cyberkultura - wykład - strona 1 Cyberkultura - wykład - strona 2 Cyberkultura - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie do programowania aplikacji multimedialnych w środowisku Flash
Wykład 2
dr Karina Cicha Cyberkultura
Syntopia
„spotkanie, zespolenie, interfejs różnych dziedzin, które nie tracąc nic ze swej istoty i tożsamości, jednocześnie w naturalny sposób domagają się jak najściślejszego powiązania ze zjawiskami pozornie odległymi od siebie” Ernst Pöppel CYBERKULTURA opiera się na syntopii nauki, sztuki i technologii:
łączy praktyczne dokonania artystów, wynalazców, aktywistów sieciowych z teoretyczną refleksją tych, który zajmują się badaniem i opisem
kooperacja i kolaboracja, współdziałanie i współtworzenie - kluczowe pojęcia określające nową epokę - epokę elektronicznej wspólnoty
(odwołanie się do idei kolektywnej inteligencji) koncepcja trzeciej kultury: przekroczenie wzajemnych podziałów i dążenie do syntezy nauki i sztuki
poszukiwanie miejsc wspólnych, nowych związków i zacieśnianie powiązań à wytyczanie nowych wzorców regulujących zarówno strategie artystyczne, jak i naukowe
nastawienie na interdyscyplinarną współpracę podobieństwo procedur badawczych stosowanych przez naukowców i artystów
konwergencja sztuki i nauki (Peter Weibel)
nauka jako sztuka?
stosowanie ustaleń wypracowanych w odniesieniu do sztuki na gruncie nauki
nauka jako praktyka estetyczna i sztuka jako praktyka badawcza
nauka i technologia jako główne siły modelujące kulturę
sztuka jako obszar poszerzający możliwości poznawcze nauki
Cyberkultura Złożoność cyberkultury projektuje różne perspektywy jej opisu i to właśnie te opisy, interpretacje i to, co w sferze dyskursu nad nią powinny być traktowane jako jej treść Cyberkultura jako nowy paradygmat kulturowy
cyberkultura jako zwieńczenie procesów zapoczątkowanych w l. 60. XX w. wystąpieniami kontrkulturowymi
nowy paradygmat kulturowy wyrastający z rozwoju nowych technologii Nowy model „kultury rzeczywistej wirtualności” (Manuel Castellas, Społeczeństwo sieci)
przeformułowanie wszystkich aspektów funkcjonowanie struktur społecznych
nowy paradygmat wpływa na życie, na relacje interpersonalne i dlatego domaga się rozpatrywania w kategoriach szeroko rozumianej humanistyki
dopełnienie i przekształcenie dotychczasowych wzorców kulturowych
Cybersztuka jako ekspresja cyberkultury
interaktywność
immersja interfejs
syndrom immaterialności jako jedna z najważniejszych cech cyberkultury:


(…)

… rewitalizacja ekonomii daru
Dwie skrajne perspektywy myślenia o fundowaniu cyberkulturowej rzeczywistości:
Richard Matthew Stallman i krucjata wolnego oprogramowania vs Bill Gates i korporacyjny pankapitalizm Ekonomia i kultura daru vs kultura pieniężnej wymiany
Bezinteresowne obdarowywanie innych, współpraca i dzielenie się zdobyczami własnej pracy
à Marcel Mauss „Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany…
… powstałej w czasach zdominowanych przez technologię art of databases - sztuka baz danych (estetyka i strategia): informacja jako podstawowy budulec dzieła sztuki
baza danych staje się jednym z najważniejszych problemów estetyki medialnej à nowa dyscyplina badawcza: „estetyka bazodanowa”
estetyka programowania
Cybersztuka jako awangarda epoki cyfrowej
Ryszard Kluszczyński : postmodernizm , jeśli nie chce wejść w konflikt z własnymi założeniami, nie może głosić śmierci awangardy, a co najwyżej kres jej wyłączności (dominacji)
awangarda: inspiracje z obszarów, które nie są immanentnym składnikiem zjawisk z dziedziny sztuki
tworzenie nowych form wyrazu, odwołując się do zdobyczy techniki i technologii oraz nauki
duch pionierstwa
rewolucyjne i wywrotowe cele historycznych awangard nie znajdują odpowiedniego zastosowania w cyberkulturze ekspansja mediów cyfrowych doprowadziła do „naturalizacji awangardy” : awangardowe techniki wydają się całkowicie naturalne
dostępność cyfrowych narzędzi à demokratyzacja procesu tworzenia i sposobu dystrybucji i upowszechniania dokonań artystów
Cyberartyści negują elitarność starej awangardy, cele nowej awangardy upatrują w egalitaryzmie opartym na powszechnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz