Ćwiczenie wstep

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenie wstep - strona 1

Fragment notatki:

Wstęp do wiedzy o administracji publicznej - ćwiczenie
I.
Słowo „administracja” pochodzi od dwóch słów:……………..(1) i ………….(2), które wspólnie oznaczają…………….(3). Administrację publiczną należy usytuować pomiędzy władzą……………(4), a władzą………….(5). Podmioty administracji publicznej wykonują prawo, ale mogą stanowić takie akty normatywne jak na przykład:……………(6). Administracja publiczna działa zawsze na podstawie prawa, zasada ta nosi miano……………..(7). Struktury administracji publicznej są oparte na zasadzie……………..(8). Podstawową więzią, jaka łączy podmioty w strukturach administracji publicznej jest…………(9), którego przejawem jest możliwość wydawania poleceń służbowych. Inne zaś więzi o charakterze pozaorganizacyjnym to na przykład:…………(10) lub ……………..(11). II.
Organem administracji publicznej jest podmiot, który jest wyposażony we……………..(12). Organ administracji publicznej może mieć charakter ……………..(13) lub ……………….(14). Przykładem organu kolegialnego jest …………..(16), zaś przykładem organu monokratycznego…………..(17). Każdy organ jest zawsze wyposażony w swoje własne………….(18). III.
Prawo administracyjne można podzielić na prawo………..(19), prawo …………..(20) oraz prawo ………(21). Prawo …………..(22) i ………….(23) jest nieskodyfikowane, zaś prawo……………(24) ma swój kodeks. Prawo administracyjne ma charakter prawa ……………………..(25), bowiem za jego nieprzestrzeganie można wymierzać różnego rodzaju sankcje. Prawo administracyjne jest częścią prawa……………(26). Sentencja łacińska Ulpiana „Publicum ius Est quo ad statum rei Romanae spectat, privatum quo ad singulorum utilitatem” oznacza, że………………………(27). Można wyróżnić różne kategorie norm prawa administracyjnego, jako przykład można wskazać normy……………(28), ……………(29) oraz …………..(30).
IV. Władztwo administracyjne polega na możliwości…………………(31) norm prawnych i stosowaniu różnego rodzaju ……………..(32) i ……………..(33) przez organy administracji publicznej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz