Ćwiczenia z biochemii - Wyznaczanie rzetelności i dokładności metody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia  z biochemii -   Wyznaczanie rzetelności i dokładności metody - strona 1 Ćwiczenia  z biochemii -   Wyznaczanie rzetelności i dokładności metody - strona 2 Ćwiczenia  z biochemii -   Wyznaczanie rzetelności i dokładności metody - strona 3

Fragment notatki:

Teoria błędów Wskutek niedoskonałości przyrządów, jak również  niedoskonałości organów zmysłów – wszystkie pomiary są  dokonywane z określonym stopniem dokładności. Nie  otrzymujemy prawidłowych wartości mierzonej wielkości,  lecz  wartości  do niej  zbliżone .  Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są  pewnym błędem. Pomiarem  nazywamy czynności związane z ustaleniem wartości  liczbowej miary danej wielkości fizycznej. Istotą pomiaru  fizycznego jest porównanie wielkości z ustalonym wzorcem czyli  jednostką.  Narzędzia pomiarowe: - wzorce - przyrządy pomiarowe Sposób pomiaru: wielkości proste - pomiar bezpośredni wielkości złożone - pomiar pośredni W pracowni spotykamy się z dwoma następującymi po sobie  procesami: 1. Pomiar a. ustawienie przyrządu b. obserwacja zjawiska c. odczyt mierzonej wielkości 2. Obliczenia, również krytyczna analiza prawidłowości i  stopnia ich pewności. Błędy popełniane podczas pomiarów 1. Błędy przypadkowe  – są to błędy nie powtarzające się. Mogą  przyjmować wartość dodatnią lub ujemną. Spowodowane są przez  różne niekontrolowane przez eksperymentatora czynniki, działające w  chwili pomiaru (np. zmiany napięcia w sieci elektrycznej, do której  podłączone są urządzenia pomiarowe, ograniczona dokładność  obserwacji eksperymentatora).  2. Błędy grube  – są to duże błędy przypadkowe spowodowane  nieuwagą lub niestarannością eksperymentatora. 3. Błędy systematyczne  – są to błędy powtarzające się, w większości  tego samego znaku. Powodują je czynniki działające w jednakowy  sposób w czasie wielokrotnego powtarzania tego samego pomiaru.  Przyczyną tych błędów może być: niedokładność przyrządów,  niedokładność metod pomiarowych oraz wzorów stosowanych do  ostatecznych obliczeń. Błędy popełniane podczas pomiarów Błąd bezwzględny  wielkości mierzonej: Błąd względny : Błąd procentowy : x −  x 0= / x 0 / x 0⋅100 % Błędy popełniane podczas pomiarów Błędy systematyczne błąd systematyczny określa się najczęściej w postaci  błędu  bezwzględnego zwykle za błąd pojedynczego oznaczenia lub analizy przyjmuje się  dokładność przyrządu metoda analityczna  może być obarczona  1. systematycznym błędem stałym (powodowanym  addytywnymi zakłóceniami) 2. systematycznym błędem zmiennym  (powodowanym względnymi zakłóceniami)  X  −  X 0= Aby wykryć zmienny lub stały błąd systematyczny metody należy: zbadać N próbek; przyjąć, że wartości  X i  to wartości dane a  Yi  to wartości oznaczone 

(…)

… przypadkowe (losowe)
w pomiarach pośrednich (gdy nie możemy zmierzyć bezpośrednio wielkości
fisycznej A, lecz jest ona związana z K innymi wielkościami fizycznymi X1,
X2, ......XK błąd całkowity określa nam różniczka zupełna:
S A=
[
2
2
 ] [  ]
∂A
SX
∂X1
1

∂A
SX
∂X2
2
2
[  ]
∂A
SX
∂XK

K
Jeśli rozpatrzymy związek między dwiema zmiennymi X1 i X2 to
przenoszenie (propagacja) błędu zachodzi…
…. Wielkości proste, szacujemy błąd na podstawie dokładności lub
klasy przyrządu (= najmniejsza działka skali)
2. Wielkości złożone, obliczmy błąd maksymalny, tzn. określamy jaki
maksymalny wpływ na wynik końcowy posiadają błędy systematyczne
poszczególnych wielkości prostych
- matematycznie, różniczka zupełna
Błędy pomiarowe
Błąd gruby – kryterium eliminacji:
Test Q-Diksona
Test Grubbsa
Sposób von Graf'a…

 x i −  2
x

i=1
n
2
S1
S
=
2
x
∑  x i − 1 
2
i=2
n
=0,645
x
∑  x i −  2
i=1
S2
n
S
2
=0,05 ; n=12=0,4822
Wynik 100 jest wynikiem niepewnym.
Zadanie
W celu sprawdzenia rzetelności pipety automatycznej ustawiono ją
na 20 μl i zważono na wadze analitycznej objętość wody, którą była
pobierana przy takim ustawieniu. Uzyskane wyniki (w mg) to: 19,2;
18,7; 19,1; 38,3; 19,0; 18,9. Czy pipeta
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz