Ćwiczenia - Decyzje transportowe w łańcuchu dostaw. Zagadnienie transportowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Ćwiczenia 5
Temat: Decyzje transportowe w łańcuchu dostaw.
Zagadnienie transportowe:
Jest to problem zaplanowania przewozu pewnej ilości ładunków od ustalonej liczny dostawców do określonej liczby odbiorców przy założeniu, że koszty przewozu są minimalne.
Graficzna interpretacja:
Model zagadnienia transportowego:
m dostawców pewnego jednorodnego towaru, z których każdy dysponuje Ai (i = 1,2,…,m) jednostkami tego towaru zaopatruje n odbiorców. Zapotrzebowanie każdego z odbiorców wynosi Bj jednostek (j = 1, 2, …, n). Każdy z dostawców może zaopatrywać dowolnego odbiorcę, i odwrotnie, każdy odbiorca może otrzymać towar od dowolnego dostawcy. Dane są ponadto jednostkowe koszty transportu towaru od i-tego dostawcy do j-tego odbiorcy. Całkowity koszt transportu jest sumą kosztów transportu na poszczególnych trasach.
Zapis matematyczny modelu:
Funkcja celu:
Warunki ograniczające:
i = 1,2,…,m
j = 1,2,…,n
Postać tabelaryczna
Dostawcy
Odbiorcy
Ai
O1
O2
O3
D1
x11 x12 x13 D2
x21 x22 x23 D3
x31 x32 x33 Bj
Di - dostawcy
Oj - odbiorcy
xij - wielkość dostaw, kosztów
Ai - podaż
Bj - popyt
Zastosowanie modelu:
Model ten można zastosować do opracowania planu przewozu towaru pomiędzy dostawcami…
Rodzaje zagadnień transportowych:
Zamknięte zagadnienie transportowe Otwarte zagadnienie transportowe (otwarte, zbilansowane)
Metody rozwiązywania zadań:
Metoda kąta północno-zachodniego
Metoda najmniejszego elementu macierzy
Zadanie 1:
Firma EURO ma cztery montownie samochodów na terenie Europy zlokalizowane w Lipsku (Niemcy), Nancy (Francja), Liege (Belgia) oraz Tilburgu (Holandia). Silniki używane w tych montowniach produkowane są w USA i dostarczane do następujących trzech portów: Amsterdam, Antwerpia i Letlavre. Z planu produkcji na trzeci kwartał wynika, że zapotrzebowanie w poszczególnych montowniach na silniki będzie następujące:
(1) Lipsk = 400 szt.
(2) Nancy = 900 szt.
(3) Liege = 200 szt.
(4) Tilburg = 500 szt.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz