Ćwiczenia - Analiza łańcucha dostaw w procesie podejmowania decyzji - wskaźnik sezonowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - Analiza łańcucha dostaw w procesie podejmowania decyzji - wskaźnik sezonowości  - strona 1 Ćwiczenia - Analiza łańcucha dostaw w procesie podejmowania decyzji - wskaźnik sezonowości  - strona 2 Ćwiczenia - Analiza łańcucha dostaw w procesie podejmowania decyzji - wskaźnik sezonowości  - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia 2
Analiza łańcucha dostaw w procesie podejmowania decyzji.
Analiza łańcucha dostaw obejmuje:
Analizę poszczególnych ogniw łańcucha
Analizę relacji występujących pomiędzy ogniwami
Podejście systemowe do zagadnienia
Dostosowanie zysków i kosztów do całego łańcucha
Trzeba działać dla dobra całego łańcucha a nie tylko dla własnego dobra
Analiza popytu w łańcuchu dostaw:
Analiza popytu na produkty finalne wywołuje potrzebę wielu kolejnych analiz zapotrzebowania w całym łańcuchu dostaw. Analiza dotycząca potrzeb: wielkości, czasu i asortymentu zapasu, liczebności i rodzaju floty transportowej, wielkości i przepustowości magazynów, wielkości mocy produkcyjnych, ilości potrzeb materiałowych, ilości pieniędzy.
Analiza popytu czynniki:
Analiza popytu, wykorzystania magazynu, liczby środków transportu, poziomu kosztów polega głównie na analizie jego czynników składowych:
Wartości średniej
Trendu (aproksymacja)
Wahań losowych
Wahań okresowych
Wartość średnia:
Wartość średnia jest arytmetyczną wartością średnią z ustalonej liczby n danych (Np. średnia wartość sprzedaży, ilość kursów transportowych), objętych analizą i uśrednieniem.
Wartość średniej arytmetycznej na podstawie danych:
yt - wartość danej (sprzedaży, kosztów) w okresie t
n - liczba danych przyjętych do obliczenia średniej
Wahania okresowe (sezonowe) - wartości popytu powtarzające się w określonych odstępach czasu - cyklach (Np. sezon budowlany)
Ws = wartość sezonowa / wartość średnia
Zadanie 1
Średni popyt miesięczny wynosi 150 szt., jednak w pierwszym tygodniu popyt wynosi 220 szt. A w czwartym 110 szt. Wyznacz wskaźnik sezonowości dla pierwszego i czwartego tygodnia.
Rozwiązanie:
Ws1 = 220/150 = 1,4(6)
Ws4 = 110/150 = 0,73
Wahania losowe:
Wahania losowe wyrażają przypadkowe zmiany wartości analizowanych danych, zmiany są nieregularne,
Do opisu wahań losowych krótkookresowych w popycie wykorzystywane jest odchylenie standardowe, definiowane jako pierwiastek z sumy kwadratów różnic w poszczególnych okresach czasu analizowanego popytu, pomiędzy daną wielkością a wielkością średnią popytu.
Zadanie 2:
Okres
Wartość popytu
1
25
2
18
3
20
4
22
5
16
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz