Compensato lucri cum damno - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Compensato lucri cum damno - wykład - strona 1 Compensato lucri cum damno - wykład - strona 2 Compensato lucri cum damno - wykład - strona 3

Fragment notatki:

COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - zaliczenie korzyści na poczet
odszkodowania.
Chodzi o sytuację, gdy zdarzenie szkodzące jest jednocześnie źródłem pewnych korzyści dla
poszkodowanego. Powstaje wtedy problem czy te korzyści, ktore poszkodowany uzyskał wskutek zdarzenia
szkodzącego, należy mu zaliczyć na poczet odszkodowania i odpowiednio zmniejszyć samo odszkodowanie,
czy też kumulować (korzyści + pełne odszkodowanie).
Zwłaszcza teoria rożnicy przemawia za możliwością zaliczenia korzyści na poczet
odszkodowania. Zaliczenie nie może być jednak zasadą ogolną, gdyż godziło by to w
interes poszkodowanego - pozwany Z drugiej strony chodzi o to, że odszkodowanie nie
może być źrodłem nieuzasadnionego gospodarczo wzbogacenia. W doktrynie
sformułowano zatem warunki zaliczenia:
a) a) podstawowym warunkiem jest tożsamość zdarzenia - to samo zdarzenie ma być
jednocześnie źrodłem uszczerbku (szkody) oraz źrodłem korzyści, zysku.
b) b) ponadto trzeba rozpatrzyć inne okoliczności:
- - czy ta korzyść zaspokaja te same interesy poszkodowanego co odszkodowanie,
czy miała służyć naprawieniu szkody czy też miała inne cele;
- - czy jeśli poszkodowanemu świadczy osoba trzecia to czy będzie jej przysługiwał
regres do sprawcy;
- - jeśli podstawa prawna uzyskania korzyści jest wyraźnie odrębna, to będzie to
przemawiało przeciwko zaliczaniu a raczej za kumulacją.
Poszczegolne sytuacje, w ktorych mamy do czynienie z uzyskaniem korzyści przez
poszkodowanego.
  ulega zniszczeniu samochod lub dom, ale poszkodowany uzyskuje korzyści ze
sprzedaży materiałow uzyskanych przy rozbiorce czy wraku. Wartość należnego
odszkodowania należy pomniejszyć o te korzyści;
  korzyść uzyskana od sprawcy szkody - jeżeli sprawca wpłaca zaliczkę na poczet
odszkodowania, to ulega ona zaliczeniu (jeżeli poszkodowany ją oddaje, zaliczenie jest
wyłączone). Problem co jeśli sprawca udziela jakiejś korzyści nie precyzując, że chodzi o
zaliczkę na poczet odszkodowania i zaspokaja tym samym inny interes niż
odszkodowawczy (np. zakład pracy udzielił poszkodowanemu mieszkanie służbowe) -
taka korzyść nie podlega zaliczeniu;
  świadczenia z
ubezpieczeń osobowych (na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadkow)nie
podlegają zaliczeniu, niemożliwe jest dokładne wyliczenie szkody na osobie wobec czego
nie pojawia się problem, że w przypadku kumulacji poszkodowany będzie bezzasadnie
wzbogacony - kumulacja nie jest tu sprzeczna z poczuciem sprawiedliwości, ponadto nie


(…)

… nie
po to poszkodowany uiszczał składki, aby zmniejszyć odpowiedzialność sprawcy. Poza
tym ubezpieczyciel nie ma regresu wobec sprawcy szkody;
  zdarza się, że
zakłady pracy ubezpieczają zbiorowo pracownikow od następstw nieszczęśliwych
wypadkow. To także nie zalicza się na poczet odszkodowania;
  świadczenia z
ubezpieczeń majątkowych podlegają najczęściej zaliczeniu na poczet odszkodowania -
2
zakład ubezpieczeń…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz