Co to jest socjologia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Co to jest socjologia-opracowanie - strona 1 Co to jest socjologia-opracowanie - strona 2 Co to jest socjologia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Co to jest socjologia?
AUGUSTE COMTE.
wymyślił pojęcie „socjologia” – na początku używał „fizyka społeczna
twierdził, że społeczeństwo podlega niezmiennym prawom tak samo jak świat fizyczny
uważał socjologię za naukę pozytywną- czyli, że nauka ta wymaga takich samych rygorystycznych
praw naukowych jakie obowiązują w fizyce i chemii
pozytywizm utrzymuje, że nauka powinna zajmować się rzeczami, które są namacalne, które można
doświadczyć. Na podstawie obserwacji można zdefiniować prawa wyjaśniające związki między
obserwowanymi zjawiskami. Zgodnie z tą nauką, wiedza na temat społeczeństwa powinna obierać
się na danych empirycznych uzyskanych dzięki obserwacji, porównaniom i eksperymentom.
Stworzył prawo trzech etapów, które mówi o trzech stadiach ludzkiego pojmowania świata
(teologiczny, metafizycznym i pozytywnym)
W teologicznym myśleniem rządziły idee religijne i wiara. Na etapie metafizycznym (w Renesansie)
ludzie odeszli od postrzegania w kategoriach ponadnaturalnych. Natomiast etap pozytywny (od
odkrycia Galileusza, Kopernika, Newtona) jest fazą poznawania świata metodami naukowymi.
Chciał stworzenia „religii człowieczeństwa”, w której wiarę i dogmat zastąpiłyby podstawy
naukowe.
Samo społeczeństwo jest częścią przyrody (naturalizm)
EMILE DURKHEIM
Fakty społeczne należy traktować jak rzeczy”- czyli, że analiza życia społecznego powinna być
równie skrupulatna jak badanie naturalnych obiektów i zjawisk
fakty społeczne- to wg Durkheim’a – zewnętrzne wobec jednostki sposoby działania, myślenia i
odczuwania, które żyją własnym życiem, niezależnie od tego, jak żyją i co postrzegają pojedynczy
ludzie. Druga ich właściwość, to „przymusowość”- czyli, że ludzi podporządkowują się ogólnym
wzorom społecznym.
Uważał, że fakty społeczne nie są widzialne i namacalne. Możne je badać pośrednio- czyli analizując
np. prawo, teksty religijne, reguły postępowania.
Szczególnie interesował się społeczną i moralną Solidarnością ludzi- stworzył dwa rodzaje
solidarności- mechaniczną i organiczną
Mechaniczna- istnieje tam, gdzie jest słaby podział pracy- większość ludzi wykonuje te same
czynności, wiążą ich wspólne doświadczenia i poglądy. Solidarność ta jest oparta na konsensie i
wspólnocie przekonań.
Organiczna- postępująca industrializacja doprowadziła do załamania się solidarności mechanicznej i
tym samym powstała solidarność organiczna- w związku z podziałem ról w społeczeństwie i
wykonywaniem różnych zawodów. Siłą tej solidarności jest zależność ekonomiczna jednostek oraz
rozpoznanie tego co wnoszą inni.
ANOMIA społeczna- zjawisko rozprężenia norm społecznych, braku nowych wartości, upadająca
moralność, wiara religijna. W związku z tym, pojawia się poczucie bezsensowności
Jedno z najsłynniejszych studiów jest poświęcono analizie samobójstwa.
KAROL MARKS
uważał, że to kapitalizm przyniósł zasadnicze zmiana w społeczeństwie
Wyróżniał dwa zasadnicze elementy przedsiębiorstwa kapitalistycznego- kapitał (wszelkie mienie,
włączając pieniądze, maszyny, a nawet fabryki) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz