Co to jest kultura - referat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 6230
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Co to jest kultura - referat - strona 1 Co to jest kultura - referat - strona 2 Co to jest kultura - referat - strona 3

Fragment notatki:

Głównym tematem referatu jest kultura. Referat zawiera 3 strony. Opisane w nim jest czym jest kultura, skąd pochodzi pojęcie kultura. W referacie przedstawiony jest również podział kultury na sfery (kultura duchowa, kultura społeczna, kultura materialna)i opis tych sfer oraz kultura wg Kroebera i Kluckholma.

TEMAT: CO TO JEST KULTURA ? BIBLIOGRAFIA:
1. Wiedza o społeczeństwie, Wyd.Szkol.i Pedagog.,W-wa 1987
2. Społeczeństwo-wstęp do socjologii systematycznej, PWN, W-wa 1968
3. Antropologia kultury,Wyd.Zysk i S-ka, Poznań 1998
Pojęcie słowa „kultura” pochodzi z łaciny i już w starożytności było słowem wieloznacznym. Łacińskie „cultura” oznaczało m.in. uprawę,
pielęgnowanie, wychowywanie, ćwiczenie, wyszkolenie, uszlachetnienie, ogładę, itp. Użyte samodzielnie słowo to oznaczało w starożytności uprawę,
w sensie uprawianego pola. Przez całe wieki / łącznie ze średniowieczem /
słowo to nie miało innego samodzielnego znaczenia rzeczowego, a nabierało
takiego znaczenia dopiero w zestawieniu z jakimś obiektem /np.kultura umysłu,
kultura filozoficzna/.
W czasach nowożytnych, na przełomie wieków XVII i XVIII pojawia się zastosowanie słowa kultura jako samodzielnego terminu, oznaczającego procesy i produkty ludzkiej pracy /fizycznej i umysłowej/. Za twórcę takiego pojęcia kultury uznaje się niemieckiego filozofa piszącego po łacinie S.Pufendorfa, który w swej rozprawie z 1688 r / „De iure naturae et gentium”/ stosuje słowo „ kultura” na oznaczenie wytworów umysłu i rąk człowieka. W tym szerokim ujęciu kultura obejmuje zatem język, obyczaje,
instytucje, prawo, moralność, a także narzędzia, technologie, itp.
Takie szerokie zastosowanie słowa „kultura” znajduje kontynuację w pracach niemieckich filozofów historii, zwłaszcza Herdera i Hegla.
Właśnie w pracach historiozoficznych zostało ukształtowane pojęcie kultury jako przeciwstawienie natury. Ludzkość ze stanu natury miała przejść w swym rozwoju do stanu kultury; to , co dzikie, naturalne, barbarzyńskie przeciwstawiono temu, co kulturalne.
W tym znaczeniu słowo „kultura” zaczęło występować zamiennie ze słowem „cywilizacja”.
W XX wieku podejmowane były próby rozróżnienia obu tych pojęć i ich treści, m.in. . w taki sposób, by kulturę rozumieć jako układ wartości, norm i ideałów, a cywilizację jako zespół materialno-technicznych procesów i osiągnięć.
Władysław Tatarkiewicz pisał: „Niech cywilizacja oznacza to wszystko,
co ludzkość stworzyła, dodała do natury dla ułatwienia i ulepszenia życia,
i co wielu ludziom jest wspólne, a kultura - to przeżycia i czynności poszczególnych ludzi, którzy wydali cywilizację i z cywilizacji korzystają. Cywilizacja czyni, że świat dzisiejszy jest różny od pierwotnego, a kultura,

(…)

…, podział ról społecznych, powszechnie respektowana moralność, itp.
Człowiek jest zawsze związany z określoną kulturą, np. kulturą narodową, europejską, robotniczą. Czasami używa się określenia „podkultura”- dla oznaczenia kultury mniejszej, stanowiącej cząstkę większej całości.
Kultura materialna obejmuje technikę, wytwory i działania służące bezpośrednio zaspokojeniu podstawowych potrzeb naturalnych: np…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz