Co to jest biznes plan - cele, reguły, funkcje oraz budowa biznesplanu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3311
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Co to jest biznes plan -  cele, reguły, funkcje oraz budowa biznesplanu - strona 1

Fragment notatki:

Na 6 stronach zawarto objaśnienia następujących kwestii: cele, reguły, funkcje oraz budowa biznesplanu, a także charakterystykę jego poszczególnych akapitów - takich jak: opis ogólny, charakterystyka produktu, ogólna charakterystyka projektu przedsiębiorstwa, struktura przedsiębiorstwa, plan produkcji lub usług, charakterystyka branży, cele handlowe firmy, plan handlowy, przewidywania sprzedaży, ocena ryzyka, plan działania, planowanie finansowe.

BIZNES PLAN"Biznes plan jest koncepcją działania opartą o realistyczną ocenę dotychczasowych wyników, potencjału przedsiębiorstwa, warunków konkurencji oraz tendencji rozwojowych rynku i postępu techniczno organizacyjnego, mającą przyczynić się do wzrostu jego wartości rynkowej. Biznes plan określa zadania, środki oraz niezbędne sposoby działania zwiększające wartość rynkową przedsiębiorstwa."                                                                              Prof. Jan W. Bossak
Funkcje i celeBiznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej. Biznes plan pełni dwie podstawowe funkcje:funkcję wewnętrzną (wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem)   funkcję zewnętrzną (ma podstawowe znaczenie dla uatrakcyjnienia   przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów i pozyskiwania   zewnętrznych środków dla finansowania założonych przedsięwzięć) Dla potencjalnego inwestora, bądź banku, biznes plan jest pierwszym, a często jedynym pisemnym dokumentem wspierającym propozycję finansowania. Z tego też powodu, opis danego projektu musi być sprecyzowany w sposób przekonywujący, a przede wszystkim konkretny i jasny. Powinien eksponować silne strony przedsięwzięcia oraz ukazywać jego słabe strony wraz z propozycjami środków zaradczych. Powinien przedstawiać stan bieżący, istniejące potrzeby oraz przyszłe perspektywy i zamierzenia.
Profesjonalny biznes plan powinien być przygotowany w taki sposób, aby na jego podstawie bank lub inwestor zewnętrzny uzyskał konkretny i wyczerpujący obraz planowanego przedsięwzięcia i spodziewanych efektów jego realizacji
BIZNES PLAN -WSTĘPCelem biznes planu jest przedstawienie przyszłego kształtu przedsiębiorstwa. Biznes plan: Ułatwia uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące przyszłej firmy oraz kontrolę realizacji planów. Opracowując go na papierze doskonali się umiejętności w zarządzaniu firmą oraz ma się możliwość regularnego korygowania błędnych pomysłów. Biznes plan sprzyja realizmowi. Ułatwia określenie wielkości środków finansowych potrzebnych do finansowania firmy. Jest dokumentem umożliwiającym uzyskanie środków finansowych z banku lub od inwestorów. Jest dokumentem informującym pracowników jak również instytucje zewnętrzne o zamierzeniach firmy. Reguły biznes planu: Określenie dla kogo BP jest przygotowany i do jakiego celu ma służyć. Pozwoli to określić, którym częściom planu należy poświęcić najwięcej uwagi.

(…)

….    Opis:   Co sprzedajemy? Jakie korzyści przysparzają klientom Twoje produkty?
Stworzenie listy argumentów sprzedaży, którą będziemy się posługiwali w materiałach reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, ...
Na który z produktów jest stałe zapotrzebowanie. Czy jego sprzedaż będzie pewnym i ciągłym źródłem dochodów?
Opisz wielkość produkcji planowaną na pierwszy rok. Czy potrafimy określić przewidywaną…
… przedsiębiorstwa
Forma prawna przedsiębiorstwa Główni akcjonariusze i rozłożenie akcji firmy na akcjonariuszy Lista zawartych kontraktów związanych z funkcjonowaniem firmy Przedstawienie zarządu i dyrekcji firmy Zakontraktowani konsultanci lub profesjonaliści Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa Funkcje i zakres odpowiedzialności kluczowych pracowników firmy
Plan produkcji lub usług
Krótki opis procesu produkcyjnego  Potrzeby materiałowe firmy w zakresie: budynki, energia, narzędzia, ... Zapotrzebowanie firmy na surowce Charakterystyka gospodarki magazynowej Dostawcy firmy Wymagany personel do produkcji Szacunek kosztów związanych z produkcją Ocena potrzebnego kapitału
Charakterystyka branży
Perspektywy branży Charakterystyka rynku docelowego, segmentu firmy Charakterystyka typowych klientów Charakterystyka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz