Ciepło wydzielane przez gorące powierzchnie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Ciepło wydzielane przez gorące powierzchnie - strona 1

Fragment notatki:

CIEPŁO WYDZIELANE PRZEZ GORĄCE POWIERZCHNIE Strumień cieplny przekazywany do otoczenia przez gorącą powierzchnię określa zależność  = A * k * (tw – tp); [W] A – powierzchnia wymiany ciepła, [m2] k – współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę, [W/m2*K] t w  – temperatura wewnątrz urządzenia, [°C]; t p  – temperatura powietrza w pomieszczeniu. [°C]; Jeżeli nieznana jest konstrukcja urządzenia, a więc i współczynnik k, obliczenia należy  przeprowadzić drogą kolejnych przybliżeń metodą analityczno-graficzną. Strumień cieplny przejęty od powierzchni zewnętrznej Q1=A * α * (tp,zew – tp); alfa – alfak+ alfaR – współczynnik przejmowania ciepła na drodze konwekcji i promieniowania,  [W/(M2*K)]; tp,zew – temperatura zewnętrznej gorącej powierzchni, [stopC]. Strumień ciepła przenikający przez przegrodę, w warunkach ustalonych, można określić  zależnością Q2 = Q1 = A * k * (tp,wew – tp,zew), [W] k= 1/ suma (delta/lambda) , [W/(m2*K)] tp,wew – temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody, [stopC]; lambdai – współczynnik przewodzenia materiałów przegrody, [W/(m*K)]; deltai – grubość poszczególnych warstw materiałów z których wykonano przegrodę, [m]; suma(deltai/lambdai) – opór cieplny przegrody, [(m*K)/W]. Temperaturę wewnętrznej ścianki przegrody można przyjąć 20 – 25 stopC niższą od temperatury  panującej wewnątrz urządzenia, która to temperatura na ogół jest znana. Współczynnik przejmowania ciepła drogą konwekcji swobodnej alfaK można obliczyć na  podstawie zależności podanych w tabeli 8.2.4.4/1. TABELA Współczynniki przejmowania ciepła drogą promieniowania alfaR oblicza się z zależności alfaR = 0,04 C (T/100)3 gdzie: T = 273 + ½ * (tp,zew. + tp), [K] C – współczynnik promieniowania [W/(m2*K4)] ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz