Cięcie termiczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3885
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cięcie termiczne-opracowanie - strona 1 Cięcie termiczne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

CIĘCIE TERMICZNE: to rozdzielanie materiału za pomocą strumienia ciepła.
W zależności od metody, proces rozdzielenia jest albo skutkiem spalenia w tlenie metalu w szczelinie cięcia i wydmuchnięcia tlenków, albo stopienia, ewentualnie odparowania metalu, a następnie usunięcia frakcji ciekłej i gazowej przez strumień gazu. Aby cięcie przez spalanie, nazywane często cięciem tlenem, było możliwe, metal
musi spełnić dwa warunki:
temperatura zapłonu metalu w tlenie musi być niższa od jego temperatury topnienia,
 temperatura topnienia powstających tlenków musi być niższa od temperatury zapłonu.
Pożądane jest, aby były spełnione dwa kolejne warunki:
 reakcja spalania powinna być silnie egzotermiczna,
przewodność cieplna metalu powinna być jak najniższa.
Metody cięcia termicznego można podzielić na dwie grupy:
1. Cięcie przez spalanie, które wymaga zastosowania w procesie strumienia czystego tlenu i jest ograniczone do metali, które spełniają określone warunki. Wyróżnić tu można:cięcie tlenem,tlenowo - proszkowe,lancą, łukowe,cięcie elementów grubościennych,cięcie o podwyższonej wydajności.
2. Cięcie przez topienie, stosowane w przypadku metali, które nie spełniają wymagań umożliwiających cięcie tlenem. Wówczas zamiast spalania metalu w tlenie należy go podgrzać do temperatury topnienia lub odparować i usunąć stopiony metal oraz jego pary ze szczeliny cięcia.
Konieczna jest do tego nadzwyczaj wysoka koncentracja ciepła, niemożliwa do osiągnięcia przy zastosowaniu klasycznych palników, spalających mieszanki gazowe. Do tej grupy zaliczyć można: cięcie plazmowe,laserowe,drążenie wiązką elektronów.
CIĘCIE TLENEM- stosuje się zarówno palniki koncentryczne i tandemowe, pierwsze są stosowane zwykle do cięcia ręcznego oraz kształtowego, te drugie do cięcia zmechanizowanego, prostoliniowego. Jako gaz
podgrzewający do cięcia ręcznego najczęściej stosuje się acetylen, do cięcia zmechanizowanego - propan. Korzystny wpływ na jakość cięcia ma optymalnie dobrana i niezmienna odległość wylotu dyszy palnika od powierzchni ciętego materiału. Innym czynnikiem, korzystnie wpływającym na jakość cięcia, jest utrzymywanie stałej, optymalnej prędkości palnika. Dlatego zastosowanie cięci zmechanizowanego, w którym można precyzyjnie ustalić zarówno odległość dyszy od materiału, jak i prędkość posuwu, prowadzi do znacznego wzrostu jakości krawędzi ciętej, np. dokładność odwzorowania, w porównaniu z cięciem ręcznym. Dalszy wzrost jakości uzyskuje się po zastosowaniu precyzyjnych układów sterowania głowicą w dwóch, a nawet trzech osiach.
CIĘCIE TLENOWO-PROSZKOWE-Pierwszym sposobem na zwiększenie wydajności cięcia stali o większej zawartości składników stopowych stało się zastosowanie dodatkowo proszku czystego żelaza, wdmuchiwanego przez specjalną dyszę do strefy cięcia. Żelazo spalające się w tlenie wytwarza dodatkowe ciepło oraz zwiększa nieco rzadkopłynność żużla. Zamiast proszku do strefy cięcia może być także podawany cienki drut żelazny.

(…)

… białego żaru, a następnie od strony uchwytu przepuszcza strumień tlenu pod ciśnieniem 0,6-1,4 MPa. Następuje wtedy zapłon rozgrzanego żelaza w tlenie, palnik podgrzewający zostaje wyłączony i proces spalania odbywa się wyłącznie za sprawą silnej reakcji egzotermicznej. Lancą można ciąć nie tylko metale z żeliwem włącznie, ale i materiały niemetalowe, np. skały. Ogromnie efektywne jest użycie lanc…
… o grubości ok. 1 mm wynosi nawet powyżej 1 m/s), dokładność i rekordowo niski koszt jednostkowy.
Na coraz szerszą skalę stosuje się cięcie termiczne materiałów niemetalowych - tworzyw sztucznych, tkanin, choć ograniczenie stanowi często ryzyko zapalenia ciętego materiału. Wdrażane są technologie cięcia materiałów kompozytowych, blach pokrywanych tworzywami sztucznymi i innych, zaawansowanych materiałów.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz