Chloroalkany-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chloroalkany-opracowanie - strona 1 Chloroalkany-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Chloroalkany
W latach 30 - XX w. jako substancje alternatywne dla środowiska - były stosowane w chłodziarkach. Były toksyczne, na ich miejsce wprowadzono chlorowcoalkany: niepalne, oboj ętne chemicznie, nie były żrące, nie powodowały korozji, były praktycznie nietoksyczne, których zastosowanie się rozszerzało; zastosowanie w aerozolach. Mogą być one niebezpieczne, jeśli chodzi o zjawiska globalne - powoduj ą efekt cieplarniany i zniszczenie warstwy ozonowej w stratosferze.
Związek
Szybkość wzrostu (%/rok)
Całkowita zawartość (10 g)
CF2Cl2 5,1 +/- 0,4 (1978-83)
0,6 (1/1/81)
CH3Cl
5 (1981)
CCl3F
5,1 +/- 0,4 (1978-83)
40 (1/1/81)
CH3CCl3 5,9 +/- 0,3 (1978-83)
1996 - Protokół Montrealski:
Założenie na aktualnym poziomie produkcji chloroalkanów - należałoby ją przerwać. Kraje zachodnie podpisały ten protokół; Rosja i Chiny - nie. Kraje rozwijające się mają duże zapotrzebowanie na produkcję urządzeń wymagających stosowania chloroalkanów - więc porozumienie to nie ma znaczenia.
Przez ostatnie 100 lat temperatura powierzchni Ziemi zwiększyła się od 0,5-0,7°C. 270 ppm - 350 ppm stężenie CO2, wzrost temperatury o 2-3°C jeśli stężenie CO2 wzrośnie do 550 ppm.
Wzrost temperatury w zależności od ilości gazu nie jest zależnością liniową. Mała ilość pochłania promieniowanie podczerwone, dalszy wzrost nic nie zmienia.
Sprzężenie zwrotne może mieć charakter:
dodatni, jeśli promieniowanie słoneczne pada na powierzchnię H2O - ona paruje w troposferze, wzrasta stężenie pary, więc temperatura atmosfery rośnie. W podwyższonej temperaturze atmosfery, woda paruje, wzrasta jej stężenie. Powoduje to topnienie części lodu - na powierzchni wody, która się ogrzewa, powstaje para wodna.
ujemny - silniej ogrzana powierzchnia H2O - duża ilość pary wodnej - tworzenie się obłoków, promieniowanie słoneczne nie dociera do ziemi - obniżenie temperatury atmosfery. Śnieg leżący na powierzchni ziemi odbija promieniowanie słoneczne i atmosfera się nie ogrzewa.
Masowe topienie się lodowców - wywołane efektem cieplarnianym. Konsekwencj ą jest podniesienie się poziomu H2O (wzrost temp. o 2-3°C spowodowałby wzrost poziomu oceanów o 1m a tym samym zalanie wielu krajów, np. Holandii, Bangladeszu). Zakłócenie cyrkulacji H2O w oceanach - gdyby rzędy uległy zakłóceniu 30% CO2 pozostanie w atmosferze, a nie zostanie pochłonięte przez H2O (są naukowcy, którzy twierdzą, że pęcherzyki powietrza w H2O nie są wiarygodne - ulegały zmianom. Cykle ocieplenia i oziębienia pojawiały się już wcześniej - obecne ocieplenie może być kolejnym w historii Ziemi).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz