Chemia wody-opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia wody-opracowanie zagadnień - strona 1 Chemia wody-opracowanie zagadnień - strona 2 Chemia wody-opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

CHEMIA WODY
1. Rola wody w tworzeniu klimatu ziemskiego.
2. Ziemski cykl hydrologiczny
3. Zasoby wodne Polski
4. Budowa cząsteczki wody, moment dipolowy, wiązania wodorowe
5. Stany skupienia wody, struktura wody ciekłej, pary, lodu.
6. Wykres fazowy wody, zjawiska związane z przejściami fazowymi
7. Właściwości fizyczne wody: stała dielektryczna, gęstość, ciepło właściwe, przewodnictwo cieplne,
napięcie powierzchniowe, konduktywność, absorpcja promieniowania świetlnego
8. Gęstość wody i zjawiska z nią związane.
9. Właściwości chemiczne wody: dysocjacja, Iloczyn jonowy, odczyn, izotopia, buforowość
10. Procesy wzbogacania wód w składniki mineralne: skład chemiczny i struktura minerałów, skład
fizyczno-chemiczny gleby, procesy wietrzenia.
11. Rola wymiany jonowej w kształtowaniu składu wód naturalnych.
12. Wodne układy dyspersyjne.
13. Kształtowanie się składu wód od opadowych do podziemnych.
14. Klasyfikacja wód naturalnych według składu jonowego i stopnia mineralizacji.
15. Gazy rozpuszczone w wodach
16. Ditlenek węgla. Równowaga węglanowo - wapniowa
17. Podstawowe wskaźniki składu jonowego wody
18. Związki azotowe jako wskaźniki zanieczyszczenia wód
19. Eutrofizacja wód
20. Metale ciężkie w wodach i ich toksyczne oddziaływanie.
21. Naturalne związki organiczne w wodach
22. Zanieczyszczenie wód ściekami miejskimi i przemysłowymi
23. Zanieczyszczenie wód ropą naftową i jej pochodnymi
24. Zanieczyszczenie wód syntetycznymi związkami organicznymi: związki powierzchniowo czynne,
środki ochrony roślin, fenole, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, chlorowane związki
organiczne.
25. Uboczne produkty dezynfekcji.
26. Promieniotwórcze zanieczyszczenie wód.
27. Szacowanie ryzyka zdrowotnego.
28. Normy jakości wód
1.Rola wody w tworzeniu klimatu ziemskiego.
 Duże ciepło parowania i krzepnięcia oraz jej duże ciepło właściwe ma istotne znaczenie dla
magazynowania i rozprowadzania energii słonecznej po powierzchni kuli ziemskiej.
 opady słoneczne pochłaniają duże ilości ciepła, są więc ważnym regulatorem temperatury naszej
planety, podobnie jak oceany działają jako regulatory temperatury naszej planety;latem wchłaniają
nadmiar ciepła, dostarczany przez promieniowanie słoneczne i nie dopuszczają do zbytniego
ogrzania się powietrza, zimą oddają ciepło otoczeniu, które z tego mimo słabnącej intensywności
promieniowania słonecznego nie oziębia się zbyt silnie,
 znaczne ciepło topnienia lodu powoduje,że topnienie wielkich mas śniegu odbywa się wiosną
stosunkowo wolno i tylko wyjątkowo zdarzają się katastrofy powodziowe.
Czynniki wpływające na temperaturę ziemi:
 ciepło właściwe
 gęstość
przemiany fazowe wody
2. Ziemski cykl hydrologiczny.
Woda występuje w przyrodzie w trzech stanach skupienia i znajduje się w ciągłym obiegu
kołowym:ziemia-atmosfera-ziemia. Pod wpływem energii słonecznej woda paruje z powierzchni
mórz,jezior,rzek,stawów i ziemi, tworząc chmury,a następnie w postaci śniegu, deszczów,gradu wraca
na ziemię.
Z ogólnej ilości wód opadowych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz