Chemia - przewodzenie ciepła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia - przewodzenie ciepła - strona 1 Chemia - przewodzenie ciepła - strona 2 Chemia - przewodzenie ciepła - strona 3

Fragment notatki:

        WYMIANA (TRANSPORT) CIEPŁA    Trzy podstawowe mechanizmy transportu ciepła  (wymiany ciepła):    1.   PRZEWODZENIE   - przekazywanie energii od jednej cząstki do  drugiej, za pośrednictwem ruchu drgającego tych cząstek. Proces ten  trwa dopóty, dopóki temperatura ciała nie zostanie wyrównana w  całej rozpatrywanej objętości. Dotyczy to bezpośredniego kontaktu  ciała z ciałem, części ciała z ciałem.    2.   PROMIENIOWANIE   - przekazywanie ciepła w postaci energii  promieniowania, którego natura jest taka sama jak energii świetlnej.  Energia cieplna przekształca się w energię promieniowania, przebywa  określoną przestrzeń z prędkością  światła, aby w innym miejscu  przekształcić się całkowicie lub częściowo w energię cieplną.    3.   KONWEKCJA  (WNIKANIE)   - wiąże się z ruchem konwekcyjnym  gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą  gęstości (różnicą  temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi.    PRZEWODZENIE    Stan cieplny ciała określa temperatura. Miejsca geometryczne o  jednakowej temperaturze tworzą   powierzchnie izotermiczne , linie o  jednakowej temperaturze tworzą  izotermy .   Temperatura ciała zmienia się najszybciej w kierunku  prostopadłym do izoterm .    Przewodzenie dotyczy głównie ciał stałych, gdyż to ciała stałe  najlepiej przewodzą ciepło.    PODSTAWOWE DEFINICJE PODSTAWOWE DEFINICJ     NATĘŻENIE PRZEPŁYWU CIEPŁA   (STRUMIEŃ CIEPLNY) Q* ilość ciepła jaka przepływa przez dane ciało w jednostce czasu    [ ] * J W s dQ Q dt ⎡ ⎤ = = ⎢ ⎥ ⎣ ⎦   gdzie:  Q-ciepło,  t-czas,    GĘSTOŚĆ STRUMIENIA CIEPLNEGO q (OBCIĄŻENIE CIEPLNE)  natężenie przepływu ciepła odniesione do jednostki powierzchni (straty  ciepła przypadające na jednostkę powierzchni)    2 W   m Q q A ∗ ⎡ ⎤ = ⎢ ⎥ ⎣ ⎦   gdzie:  A-powierzchnia,    Natężenie przepływu ciepła  [W]    * A q Q ⋅ =     Przewodzenie ciepła jest USTALONE gdy   dQ/dt=const lub   Q*1= Q*2= Q*3   Przewodzenie ciepła jest NIEUSTALONE gdy   dQ/dt≠const lub  Q*1≠ Q*2≠ Q*3   Ścianka płaska jednowarstwowa:  gęstość strumienia cieplnego    ] m W [    ) ( 2 2 1 T T q − ⋅ = σ λ   temperatura T1temperatury T2 gdzie:  σ-grubość warstwy (ścianki),    natężenie przepływu ciepła   [W]  ) ( * 2 1 T T A Q − ⋅ ⋅ = σ λ     Całkowita ilość przewodzonego ciepła przez ciało:  [J]   t A q Q ⋅ ⋅ =     Ścianka płaska wielowarstwowa:  natężenie przepływu ciepła   1 2 * 1 ( )    [W]

(…)

…=0,5 W/(m deg), λ3=0,4
W/(m deg). Obliczyć gęstość strumienia cieplnego, dopuszczalną grubość
σ3 warstwy śniegu, jeżeli temperatura powierzchni desek wewnątrz igloo
wynosi T1=10oC, temperatura wewnętrznej powierzchni śniegu jest
równa temperaturze topnienia lodu a temperatura zewnętrznej
powierzchni śniegu wynosi T4 =-40oC. Wyznaczyć również temperaturę
na połączeniu warstwy desek i ziemi oraz opór…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz