Chemia organiczna - ćwiczenia, lista XIII

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia organiczna - ćwiczenia, lista XIII - strona 1 Chemia organiczna - ćwiczenia, lista XIII - strona 2

Fragment notatki:

Chemia Organiczna. Ćwiczenia - Lista XIII
1.
Jakich produktów oczekujesz w wyniku następujących reakcji:
a) sulfid fenylowo-metylowy + CH3I →
b) 2-propanotiol + NaOH w wodzie →
c) sulfid dietylowy + H2O2 →
d) aldehyd benzoesowy + etanoditiol →
e) produkt d) + butylolit →
f) produkt e) + chlorek benzylu →
g) trifenylofosfina + bromocykloheksan →
h) benzenosulfonian sodowy + NaCN/ 200°C →
2.
Analiza widma MS czystego znacznika zapachowego, stanowiącego składnik moczu
lisa, wykazuje pasmo M+=116. Widmo IR wykazuje intensywne pasmo przy 890 cm-1,
a widmo 1H NMR składa się z następujących pików:
1.74 ppm, s, 3H;
2.57 ppm, t, J=4.2Hz, 2H;
2.11 ppm, s, 3H;
4.73 ppm, s, 2H.
2.27 ppm, t, J=4.2Hz, 2H;
Zaproponuj strukturę wynikającą z tych danych.
Uwaga: (CH3)2S absorbuje przy 2.1 ppm
3.
Z jakich substratów można otrzymać ylidy fosforowe:
a) (C6H5)3P=CH2
b) (C6H5)3P=CHCO2Et
c) (C6H5)3P=CHOCH3
d)
e)
P(C6H5)3
C P(C6H5)3
H
4.
Podaj po dwa przykłady zastosowania związków siarko- i fosforoorganicznych do
syntezy produktów nie zawierających S ani P w cząsteczkach.
5.
Ile jednopodstawionych pochodnych można otrzymać z imidazolu, pirazolu i tiazolu?
6.
Przedstaw strukturę elektronową pirolu i pirydyny. Uzasadnij określenie: πnadmiarowy i π-deficytowy przypisywane odpowiednio tym związkom.
7.
Jakich produktów oczekujesz w wyniku następujących reakcji:
a) pirydyna + HCl →
b) N-tlenek 4-nitropirydyny + H2/Pt →
c) chinolina + NaNH2 , potem woda →
d) pirydyna + NaNO3/ H2SO4 , 370º C →
e) 2-acetylotiofen + NaBrO w wodzie →
f) furan + chlorek fenylodiazoniowy →
g) fenylohydrazyna + acetyloaceton →
h) acetylen + diazooctan etylu →
i) 3,5-dimetylopirydyna + H2O2 w kw. octowym →
j) keton metylowo winylowy + anilina + kwas arsenowy →
8.
Zaproponuj syntezę następujących związków z podanych substratów i dowolnych
innych odczynników:
a) heksametylenodiaminy z furfuralu
b) kwasu nikotynowego z 5-etylo2-metylopirydyny
c) hydrazydu kwasu izonikotynowego z γ-pikoliny
d) 6-izopropylochinoliny z benzenu
9.
Podaj 3 przykłady reakcji ilustrujących różnice w reaktywności chemicznej związków
π-nadmiarowych i π-deficytowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz