Chemia organiczna - ćwiczenia, lista VII

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia organiczna - ćwiczenia, lista VII - strona 1 Chemia organiczna - ćwiczenia, lista VII - strona 2

Fragment notatki:

Chemia Organiczna. Ćwiczenia - Lista VIII
1.
Narysuj wzory strukturalne odpowiadające następującym nazwom:
a) 2-metylobutanal
b) 2-(1-chloroetylo)-5-metyloheptanal
c) 3-metylo-3-butenal
d) cis-3-tert-butylocykloheksanokarboaldehyd
e) fenyloacetaldehyd
f) 4-chloro-2-pentanon g) keton metylowowinylowy
2.
W jaki sposób otrzymać pentanal, stosując jako substrat:
a) 1-pentanol b) CH3(CH2)3COOCl c) 1-heksen d) CH3(CH2)3COOCH3
3.
Omów zachowanie się aldehydu octowego, acetonu, i acetofenonu względem
następujących odczynników:
a) odczynnik Tollensa
g) NaBH4
b) LiAlH4
h) H2/Pt, 20ºC
c) PhMgBr
i) hydroksyloamina
d) 2,4-dinitrofenylohydrazyna
j) hydrazyna (1 mol)
e) etanol + suchy HCl
k) CN-, H+
f) KMnO4 aq., 20ºC
l) NaOH aq.
4.
Aldehydy aromatyczne, takie jak benzaldehyd są mniej reaktywne w reakcji addycji
nukleofilowej niż aldehydy alifatyczne. Uzasadnij dlaczego.
5.
W jaki sposób przeprowadzić następujące syntezy (mogą być kilkuetapowe):
a) 3-heksyn → 3-heksanon
b) benzen → m-bromoacetofenon
c) 3-pentanolu → C6H5N=C(C2H5)2
d) 1-metylocykloheksen → 2-metylocykloheksanon
e) 1-metylocyklopenten → 5-oksoheksanal
6.
Jeżeli mieszanina aldehydu octowego i propionowego zostanie poddana kondensacji
aldolowej tworzą się 4 różne aldole. Podaj ich wzory i wyjaśnij sposób ich
powstawania.
7.
Podaj wzory związków zastąpionych literami w poniższych reakcjach kondensacji
aldolowej, zachodzących wobec NaOH aq.
a) propanal + benzaldehyd → produkt A
b) butanal + metanal → produkt B → produkt C + H2O
c) aldehyd izomasłowy → produkt D
d) 2-fenylopropanal → produkt E → produkt F + H2O
e) G + H → produkt I → C6H5CH=CHCOC6H5 + H2O
8.
Jak można otrzymać 2-fenyloetanol z bromobenzenu, a jak z chlorku benzylu?
9.
Zaproponuj sposób otrzymywania następujących produktów z aldehydu octowego:
a) 1-butanol
b) 1,3-butanodiol
c) 1,3-butadien
d) 2-etyloheksanol
10.
W jaki sposób wykorzystasz reakcje związków Grignarda z wybranym ketonem lub
aldehydem do syntezy następujących związków:
a) 2-pentanol
b) 1-butanol
c) 1-fenylocykloheksanol
d) difenylometanol
11.
Jak odróżnić na podstawie reakcji probówkowych, a jak na podstawie metod
spektroskopowych (IR, 1H NMR) związki w następujących parach:
a. 2-pentanon i 3-pentanon
b. aldehyd fenylooctowy i acetofenon
c. m-chloroacetofenon i α-chloroacetofenon
d. aldehyd octowy i etanol
e. 2-propanon i propanal
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz