Chemia ogólna - zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia ogólna - zagadnienia na egzamin - strona 1 Chemia ogólna - zagadnienia na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

ELEKTROLITY WŁAŚCIWE substancje zbudowane z jonów niezależnie od stanu skupienia ELEKTROLITY POTENCJALNE substancje wytwarzające jony w reakcji z rozpuszczalnikiem (a  więc w stanie stałym nie przewodzą prądu) SOLWATACJA [HYDRATACJA] jonów polega na uporządkowaniu cząsteczek rozpuszczalnika  wokół jonów wskutek oddziaływania energi i przestrzennej budowy 1. suma algebraiczna obu wartości (U + delta Hsolwatacji) jest równa obserwowanemu  (molowemu) ciepłu rozpuszczenia/ Przyjmuje ono na ogół wartość małą (+ lub -) np. Dla halogenków alkalicznych w zakresie  -15 - +10 kcal/mol 2. wartości ujemne ciepła rozpuszczania mogą być wyjasnione w oparciu o fakt, że deficyty  rozpuszczania-rozpuszczalnik w skutek czego zmiana entalpii swobodnego układu  delta G=delta H – Tdelta S STOPIEN DYSOCJACJI arhenius: stosunek przewodnictwa równoważnikowego jonów przy danym stężeniu do  przewodnictwa równoważnikowego W ROZCIEŃCZENMIU NIESKOŃCZENIE WIELKIM JEST  MIARĄ STOPNIA DYSOCJACJI ELEKTROLITU NA JONY WSPÓŁCZEŚNIE: stosunek ilości moli substancjio zdysocjowanej na jony do całkowitej ilości  moli roztworu STAŁA DYSOCJACJI odnosi się do elektrolitów słabych WZORY PRAWO ROZCIEŃCZEŃ OSWALDA dla alfa  Na+ + A- dys. A-+H20=HA + OH- HYDRATACJA 1.Na+ jest bardzo słabym kwasem bo sprzężopny z bardzo mocną zasadą (NaOH) 2.mały potencjał jopnowy i ładunek jednostkowy przy dużym promieniu REAKCJA HYDROILIZY ANIONOWEJ protolityczna reakcja pomiędzy anionową zas a wodą 

(…)

… metalu
Al(H2o)5 3+ +H2O = Al(H2O)5 2+ + OH- + H3O+ Hcl3
moc kwas. Hydratowanych kationowo wzratsta ze wzrostem potencału jonowego Pj=z+ / r
gdzie z+ jest ładunkiem, a r promieniem kationu, a więc ze wzrostem ładunku i zmniejszaniem się
promienia kationu
2.sół S kw. + M zas.
NaA -> Na+ + A- dys.
A-+H20=HA + OH- HYDRATACJA
1.Na+ jest bardzo słabym kwasem bo sprzężopny z bardzo mocną zasadą (NaOH)
2.mały…
… protolityczną reakcją pomiędzy kationowym
kwasem (powstałym w skutek dysocjacji soli) a cząsteczką wody jako słabą zasadą której skurkiem
jest spadek pH roztworu.
a) RNH2 spżężony kwa jest RNH+
RNH3+ +H2O = RNH2 + H3O+
b)wodorotlenek metalu, sprzężony uwodniony jon metalu
Al(H2o)5 3+ +H2O = Al(H2O)5 2+ + OH- + H3O+ Hcl3
moc kwas. Hydratowanych kationowo wzratsta ze wzrostem potencału jonowego Pj=z+ / r…
…]
graniczne prawo:
1.rodzaj elektrolitu (mocny, słaby)
2.rodzaj rozpuszczalnika (alfa rośnie z polarnością)
3.stężenie elektrolitu (alfa maleje ze wzrostem stężenia)
4.obecność innych elektrolitów w roztworze (efekt wspólnego jonu – obniża st. Alfa; i obcy jonzmiana mocy jonowe)
ELEKTROLITY MOCNE
1.substancja w stanie stałym=bnudowa jonowa (wiekszosc soli, mocne zqsady)
2.sub posiadaja wiazania atomowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz