Charakterystyka ugrupowań artystycznych

Nasza ocena:

4
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka ugrupowań artystycznych - strona 1

Fragment notatki:

Grupa BLOK  II grupa Krakowska  WPROST 1966  KRAKÓW  Nowi dzicy (Neu Wilde)  Gruppa  Szkoła Nowojorska  Ekspresjonizm abstrakcyjny   H. Berlewi,  J. Golus,   W. Kajriúksztis,  K. Kobro,   M. Nicz-Borowiakowa,   A. Rafałowski,   W. Strzemiński,  H. Stażewski,   M. Szczuka,  T. Żarnowerówna  Sasza Blonder,  Berta Grünberg  Maria Jarema,  Leopold Lewicki  Adam Marczyński,  Szymon Piasecki  Stanisław Osostowicz,  Bolesław Stawiński  Jonasz Stern,  Henryk Wiciński  Aleksander Winnicki,  Eugeniusz Waniek  Maciej Bieniasz,  Zbylut  Grzywacz,    Leszek Sobocki,    Jacek Waltoś,   Barbara Skąpska  Rainer Fetting,    Salome,   Bernd Zimmer,   Helmut Middendorf   Ryszard Grzyb,    Paweł Kowalewski,   Jarosław  Modzelewski,   Włodzimierz  Pawlak,   Marek Sobczyk,    Ryszard Woźniak  Willem de Kooning  Helen Frankenthaler  Arshile Gorky,  Adolph Gottlieb  Philip Guston,  Barnett Newman  Hans Hoffmann,  Franz Kline  Lee Krasner,  Rober  Motherwell,  Riopel e  Jackson Pollock,  Jean-Paul   Mark Rothko,  Clyfford Stil   Członkowie Bloku nawiązywali  do  kubizmu,  suprematyzmu  i  konstruktywizmu.   Reprezentując różne postawy  twórcze, odrzucali  dekoracyjność w sztuce,  kwestionowali rolę  natchnienia i indywidualności  artysty. Postulowali  kolektywizację i mechanizację  procesu twórczego. Głosili  utylitaryzm i  estetykę  maksymalnej ekonomii.  Artystę utożsamiali z  robotnikiem i konstruktorem,  proces twórczy - z produkcją,  dzieło sztuki - z produktem,  muzeum i pracownię artysty -  z halą fabryczną.  Różnice programowe  spowodowały szybki rozpad  Bloku, część jego członków  trafiła do grup y Praesens.   reprezentuje  lewicowy  światopogląd. Nie  mieli ściśle  określonego programu  artystyczngo.  Uprawiali sztukę  nowoczesną,  wpisującą się w nurty  kubizmu,   abstrakcjonizmu  i  ekspresjonizmu.  Pod  koniec okupacji  członkowie  stowarzyszenia  skupiali się wokół  konspiracyjnego  teatru  Tadeusza  Kantora.   Charakterystyczne dla  wczesnej twórczości  członków było nawiązywanie  do brutalnego  ekspresjonizmu  Andrzeja  Wróblewskiego.   Działalność grupy była  wystąpieniem przeciwko  dominującej wówczas w  Polsce sztuce abstrakcyjnej,  która rozwijała przede  wszystkim zagadnienia  formalne, a przekaz  treściowy pozostawiała na  drugim planie. Grupa  opowiedziała się za  figuratywnością,  antyestetyzmem i  antyformalizmem. W swoich  dziełach podejmowali  tematy społeczne, polityczne  oraz zagadnienia  egzystencjalne.  Grupa z niechęci d o pop-artu.  Tematem prac neofowistycznych  są zwykle ludzie, często ukazani w  konwencji pornograficznej lub 

(…)

… wrażenia głębi oraz dramatyzm dzieła sztuki. Do wyodrębnionych Malarze nawiązywali do rozmaitych
wielu najważniejszych ruchu później odmian informelu należą: taszyzm, zachodnich nurtów sztuki współczesnej
kierunków XX w., przede rozwibrowaniem pola malarstwo kaligraficzne, malarstwo materii i surrealizmu, informelu, kubizmu.
wszystkim sztuki widzenia. Za okres action painting.
abstrakcyjnej. W krytyce…
… pewną świeżość w
ówczesny świat sztuki, odcinając się od
koloryzmu panującego w akademiach.
Malarze nawiązywali do rozmaitych
zachodnich nurtów sztuki współczesnej –
surrealizmu, informelu, kubizmu.
Taszyzm
Abstrakcja
(geometryczna,
niegeometryczna,
biomorfizm)
Piet Mondrian Jean-Paul
K. Malewicz
Riopelle,
Władimir
Hans Hartung
Tatlin,
A.Rodczewko,
El Lissitzky,
Kandinsky
realizacja
dzieła…
… organem prasowym był Głos
Wchutiemasem. rąk ludzkich. oraz wydawaniu publikacji. Plastyków.
Sztuka kinetyczna OP ART INFORMEL Grupa Zamek
Sztuka kinetyczna – kierunek Victor Vasarely Wols, Hans Hartung, Jean Fautrier, krytyk Jerzy Ludwiński
w sztuce współczesnej Jesús-Rafael Soto, Jean Dubuffet, Henri Michaux, Antoni Tàpies Włodzimierz Borowski,
koncentrujący się na Carlos Cruz Diez, Alfred Manessier…
… szczytowy op-artu
stalinowskiej i reżimów uznaje się lata 50. i 60.
komunistycznych formalizm XX wieku
stał się epitetem, którym
piętnowano sztukę niezgodną
z doktryną realizmu
socjalistycznego.
Abstrakcja Taszyzm Malarstwo Abstrakcja Environment Happening Minima-art Pop-art
(geometryczna, materii pomalarska
niegeometryczna,
biomorfizm)
Piet Mondrian Jean-Paul J. Fautrier Ellsworth Kelly Wojciech John Cage…
… pt.
Studium
przestrzeni.
Fangora i
Zamecznika
Major
Waldemar
Fydrych
Vahan Bego
Piotr "Lenin"
Lisiewicz
Minima-art
Sol LeWitt
Robert Morris
Donald Judd
Carl Andre
Robert Duran
Pop-art
R. Hamilton, E. Paolozzi
Peter Blake, David Hockney,
Patrick Caulfield, Allen Jones,
Peter Phillips, Jasper Johns,
Roy Lichtenstein, Claes
Oldenburg, Tom Wesselmann,
Robert Rauschenberg, Andy
Warhol, Jim Dine, Robert…
… oznaczała stateczność i artystów plastyków, którzy oparciu o francuskie tradycje
budownictwa w celu zapewnienia - męskość, a pozioma dynamikę - kobiecość. dołączyli do niej po impresjonizmu.
tanich, wygodnych mieszkań dla W twórczości osób związanych z tym nurtem zamknięciu „Zwrotnicy” oraz Kapiści podejmowali różną
przeciętnie zarabiających. Program uwidaczniają się charakterystyczne cechy członków „Bloku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz