Cesaryzm demokratyczny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Cesaryzm demokratyczny-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Cezaryzm demokratyczny (autorytaryzm bonapartystowski). Po zamachu stanu z 1799 r. generał Bonaparte stworzył klasyczny model reżimu autorytarnego. Konstytucja konsularna, proklamowana przez Napoleona 13 grudnia 1799 r., została zatwierdzona w drodze plebiscytu przez ogół obywateli.
- Formalnie zachowano zasadę suwerenności, był to jednak pozór demokracji. Fikcją były powszechne wybory, plebiscyty, parlamentaryzm, kolegialność, republikanizm. - Konstytucja zapewniała zdecydowaną przewagę władzy wykonawczej, którą sprawował niemal całkowicie pierwszy konsul, potem cesarz.
- Władza ustawodawcza została rozproszona i pozbawiona uprawnień kontrolnych. - Sprawny instrument rządów autorytarnych stanowiła scentralizowana i hierarchiczna administracja rządowa.
- Udoskonalony został aparat policyjny.
- Kodeks cywilny Francuzów (1804), stworzył ramy prawne dla funkcjonowania społeczeństwa kapitalistycznego.
Monarchia ograniczona (postabsolutna) - istota, system władzy. Istota:
Konstytucjonalizm pierwszej połowy XIX w. związał się z monarchią ograniczoną. Teoretycznie w monarchii takiej nadal obowiązywała zasada pełnej władzy monarchy. Zmieniał on tylko dobrowolnie, aktem najwyższej łaski sposób wykonywania swej władzy. Nadane konstytucje mogły być poddanym odebrane, zgodnie z zasadą monarszej władzy. W rzeczywistości jednak były wymuszane przez układ sił społecznych, a opinia traktowała je jako nieodwracalne. System władzy:
- Monarcha stanowi prawa przy współudziale parlamentu (np. władca zmuszony był uzyskać zgodę parlamentu (często nieposiadającego nawet inicjatywy ustawodawczej) na ustawy z zakresu podatków oraz prawa karnego i cywilnego).
- Tylko monarcha sprawuje władzę rządową tzn. parlamenty nie mogą mieć wpływu na obsadę stanowisk ministerialnych i na politykę rządu.
- Monarchowie państw postabsolutnych mieli spory wpływ na skład izb wyższych parlamentów. Poza tym wchodzili do nich przedstawiciele wielkich rodów arystokratycznych i członkowie rodziny panującej. - Izby niższe pochodziły z wyborów (ordynacja była bardzo skomplikowana i różniła się w zależności od państwa, głosowanie było najczęściej pośrednie i jawne).
- Monarcha nadal posiada monopol na sprawowanie władzy rządowej. Zajmuje się polityką wewnętrzną, zagraniczną, obroną narodową i wykonywaniem ustaw. Jest filarem całego ładu społecznego.
- Sądy zostały oddzielone od administracji. Uznano niezawisłość sędziego, która dotyczyła jedynie sfery orzekania. Sędziowie pod względem organizacyjnym pozostawali pod kuratelą rządową ( ułatwiało to naciski na nich np. awanse, przeniesienia). Monarcha miał duży wpływ na bieg wymiaru sprawiedliwości poprzez prawo łaski, amnestie itp.

(…)

…, która dotyczyła jedynie sfery orzekania. Sędziowie pod względem organizacyjnym pozostawali pod kuratelą rządową ( ułatwiało to naciski na nich np. awanse, przeniesienia). Monarcha miał duży wpływ na bieg wymiaru sprawiedliwości poprzez prawo łaski, amnestie itp. - Nie ma już „pełni władzy monarszej”, ale nie można mówić także o podziale władz.
- W większości państw zniesiono już poddaństwo chłopów. Ustanowione…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz