Centralizacja, zmiany lata 50-60 - media

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Centralizacja, zmiany lata 50-60 - media - strona 1 Centralizacja, zmiany lata 50-60 - media - strona 2 Centralizacja, zmiany lata 50-60 - media - strona 3

Fragment notatki:

Media w Polsce_w4 23-03-07
by dee & cunia
-okres centralizacji od 15 XII 1948
-okres fragmentu zmiany 56-57 (zmiany popaździernikowe)
15 XII 1948- zjazd PPR i PPS, zjednoczenie, ale tak naprawdę zaczęło się ono dużo wcześniej
SYSTEM PRASOWY
Bardzo silnie związany z systemem politycznym, między innymi pod względem centralizacji.
-przygotowania do centralizacji PPR- własnej prasy- 1 V 1947 powołano Komisję Prasową KC PPR (organ wykonawczy- Wydział Prasy i Propagandy KC- w roku 1955 przemianowany na Prasy, Radia i Wydawnictw, potem Biuro Prasy- jednym z najważniejszych organów decyzyjnych)
-likwidowanie tytułów lokalnych (skupienie działalności na wybranych miastach)
-kwiecień 1947 -kontrolę nad prasą partyjną przejęła RSW (Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza) „Prasa”
Uchwała w sprawie prasy „Czytelnika”- październik 1947
Model prasy jako bezpośredniej transmisji partii do społeczeństwa, tuba panującej ideologii komunistycznej
- RSW „Prasa” przejmuje najpierw prasę PPR, potem PPS, przejmuje w roku 1051 prasowy dział „Czytelnika” i 1948 „Wiedzy”
-RAP + SAP - Agencja Robotnicza (AR)- o charakterze publicystycznym, propaganda, partia itp.
+ API- włączona do AR w 1947
- PAP istniał w latach 70 jeszcze
-1951- Centralna Agencja Fotograficzna ( z połączenia sekcji fotograficznych różnych agencji)
- Wojskowa AF jeszcze istniała oprócz CAF
- zlikwidowane chłopska i żydowska Agencja Prasowa
- Zachodnia AP (Ziemie odzyskane i poniemieckie) w 1957 wznowienie działalności po 9 latach zawieszenia; 1964- włączono do PA „Interpress” (do prasy polonijnej i zachodniej)
Centralizacja kolportażu
-1951 powstaje RUCH- rozprowadzanie prasy zostaje poddane gospodarce planowej (przydziały papieru, wielkość prenumeraty- zbiorowa prenumerata zakładowa)
- prenumerata wśród rolników (listonosze przymuszani do kolportażu) 1952- tylko 27 % nakładów na kioski, 30 %- pocztowa, 42 % zakładowa (od zakładowej odchodzi się dopiero w 1955 roku, w NRD znacznie później jednak)
16 XII 1948- pierwszy numer Trybuny Ludu
- najważniejsze oficjalne pismo Polski Ludowej, powstało z połączenia Głosu Ludu i Robotnika
- pismo komitetów wojewódzkich
- Pokolenie- oficjalne pismo ZMP + „Nowa Wieś”
ZSL przejęła pisma, połączenie „Gazety Ludowej” z „Dziennikiem Ludowym”
„Dziennik Ludowy”, „Zielony Sztandar”
SD- „Kurier codzienny”. „Ilustrowany Kurier Polski”, „Tygodnik demokratyczny”- środowiska rzemieślnicze i inteligenckie


(…)

… szkalować „wroga ludu” (tylko :) )
„Dziennikarze przyzwoici” od połowy lat 50. krytykują Stalina, potem Gierka - mogą, bo cenzura zelżała; jest to okres liberalizacji - fermentu, trwający od X 1956 (choć „zaczęło się wcześniej”)
Lata 56-58:
podwojenie tytułów: „Warmia i Mazury”, „Odra”, „Odgłosy” (:D), „Na przełaj”, „Panorama Północy”, „Panorama Śląska”, „Filipinka”
przestaje się ukazywać „Trybuna wolności…
… Warszawskiego”, „Tygodnik Powszechny” przeniesiono do PAXU; likwidacja „Odrodzenia” i „Kuźnicy” -> „NOWA KULTURA” 1950
1951 „Życie literackie”
1952 „Przegląd Kulturalny”
1954 „”Dookoła Świata”, „Panorama”
-pisma zlikwidowane zmieniały się pod presją przed likwidacją- np. „Odrodzenie”
-zmniejszenie liczby gazet, likwidacja tytułów (1948 1045 tytułów, 1950- 446)
jednocześnie wzrósł łączny jednorazowy nakład z 4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz