Cena - funkcje, rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cena - funkcje, rodzaje - strona 1 Cena - funkcje, rodzaje - strona 2 Cena - funkcje, rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

CENA PRODUKTU
Cena to ilość pewnego dobra, najczęściej pieniądza, za przyjęcie której sprzedający jest
gotów zrzec się swoich praw do danego dobra lub też kupujący jest gotów to dobro nabyć,
wejść w posiadanie. Cena może dotyczyć produktu rozumianego jako wyrób (samochód,
węgiel) lub usługa ( naprawa samochodu). Według teorii ekonomicznej cena =wartości
danego produktu rozumianego też jako dobra, ale wartość nie jest wielkością obiektywną i
taka równość nigdy nie zachodzi, gdyż wtedy nigdy nie doszłoby do wymiany. Każda ze stron
(kupujący i sprzedający) musi bardziej wartościować to co otrzymuje od tego co daje w
zamian.
Inne określenia ceny:
Cena- koszt który musi być poniesiony w momencie zakupu
Cena- wstępnie ustalona zapłata za określone świadczenie
Cena- wyrzeczenie poniesione przez korzystającego w celu otrzymania wartości którą wyrób
lub usługa reprezentuje.
Cena-pieniężny wyraz wartości produktu(dobra)
Charakterystyka ceny
Cena jest jednym z elementów marketingu mix. Jest czynnikiem który równoważy 3
pozostałe elementy tj. produkt, promocja, dystrybucja. W tym sensie cena stanowi przychód a
pozostałe elementy marketingu mix są kosztem. Cena winna być tak określona w taki sposób
aby zapewnić zysk sprzedającemu a jednocześnie być akceptowana przez kupującego. Dla
kupującego cena jest źródłem 2 informacji:
-cena jest miarą kosztu produktu, informuje o jego prawdziwej wartości
-wskaźnik jakości produktu
Cena jest istotna z punktu widzenia kupującego, dlatego też sprzedający starają się redukować
wpływ wyższej ceny na decyzję zakupu. Korzystając w tym celu z elementów marketingu
mix, pojęcie ceny odnosi się nie tylko do dóbr materialnych, lecz także do stanów
emocjonalnych człowieka i wyznawanych przez niego wartości. Przykładem wyżej
wymienionego stwierdzenia jest: ,,honor nie ma ceny a zdrowie jest bezcenne ze względu na
rodzaj transakcji kupna – sprzedaży może przybierać różne formy:
1.Cena sensu stricte tzn. że cena w przypadku transakcji handlowej jest rzeczywistą jaką
ponosi kupujący za określony produkt.
2.Cena jako czynsz (opłata jaką ponosi za dzierżawę czy wynajem)
3.Cena jako czesne (opłata pobierana w szkołach prywatnych)
4.Składka członkowska( rodzaj opłaty za uczestnictwo w klubie)
5.Cena jako wynagrodzenie (cena oferowana przez pracodawców, pracownika, pracowników,
określonej racji)
6.Cena jako podatek (Jaką ponoszą obywatele państwa dla budżetu gminy)
7.Cena jako honorarium za określone dzieło
Funkcje ceny
1.Cecha informacyjno-bodźcowa- funkcja ta pozwala określić wielkość przychodów ze
sprzedaży a także parametru pobudzającego do określonego działania. Kupującego, nabywcę
ta funkcja informuje o ile zmniejszą się jego zasoby pieniężne jeśli dokona zakupu zaś
sprzedającego, cena informuje o ile zwiększy się jego przychód jeśli dokona sprzedaży.
2.Redystrybucyjna- dotyczy ona wtórnego podziału, ceny wykorzystuje się do podziału dóbr i
usług a także przemieszczenia dochodów od jednych grup społecznych do innych oraz do
budżetu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz