Cena

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cena - strona 1

Fragment notatki:

CENA może określana jako:
-wartość wymienna wyrażona w pieniądzu
-pieniężny wyraz wartości produktu
-ustalona na rynku stanowi obiektywną miarę użyteczności produktu KONTROLA CENY - Na państwową kontrole cen składają się reguły i przepisy, uniemożliwiające dostosowanie cen do poziomu równowagi rynkowej.
Kontrola cen może polegać na administracyjnym określaniu cen minimalnych bądź maksymalnych. Wyznaczenie górnego pułapu cen sprawia, że jego przekroczenie przez sprzedawcę jest nielegalne. Takie ograniczenie wprowadza się na ogół w przypadku wystąpienia braku pewnych dóbr na rynku lub dla ochrony konsumenta przed nadmiernie wysokimi cenami. Wzrost cen jest jedynym sposobem racjonowania dóbr przez rynek w sytuacji zbyt małej podaży. Zbyt wysokie ceny żywności mogą np. prowadzić do pogorszenia sytuacji ludzi o niskich dochodach. Z tego powodu, przy braku żywności w skali kraju, państwo może ustalić górny pułap cen żywności, aby w ten sposób umożliwić grupom uboższym niezakłócone zakupy niezbędnej ilości produktów spożywczych. W skrócie ujmując kontrola cen to element polityki państwa polegający na całkowitym lub częściowym utrzymaniu i kształtowaniu cen poprzez ingerencję i decyzje administracyjne a nie przez oddziaływanie mechanizmów rynkowych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz