Cele i przedmiot prawa karnego procesowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele i przedmiot prawa karnego procesowego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw cele i przedmiot prawa k. procesowego. Prawne uregulowanie przebiegu postępowania karnego ma na celu przede wszystkim zapewnienie prawidłowych skutecznych sposobów ścigania sprawców przestępstw, wyeliminowanie dowolności w działaniu organów procesowych oraz właściwe ustalenie pozycji procesowej osób biorących udział w postępowaniu. Celem pos. kar. jest wnikliwe zbadanie i rzetelne wyjaśnienie okoliczności sprawy w takim zakresie, aby możliwe było prawidłowe rozstrzygnięcie co do przedmiotu procesu, przede wszystkim zaś konieczne jest ustalenie , czy popełniony został czyn zabroniony pod groźbą kary, kto go popełnił, czy zachodzi po stronie sprawcy wina. W toku pos. kar. Należy zebrać odpowiednie dane o osobie oskarżonego , przede wszystkim w tym celu , aby w przypadku uznania, że oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo i ponosi odpowiedzialność za swój czyn, można było w sposób trafny zastosować wobec niego środki przewidziane w pr. kar. materialnym.
Urzeczywistnienie celów umożliwia osiągnięcie nadrzędnego celu pos. kar. jakim jest sprawiedliwa realizacja prawa karnego. Samo pos. prowadzące do tej sprawiedliwości prawnomaterialnej powinno być uczciwe a więc osiągające stan sprawiedliwości proceduralnej.
Przedmiotem procesu karnego jest kwestia odpowiedzialności prawnej określonej osoby za określony czyn. Jako przedmiot procesu traktuje się sam czyn przestępny. Nie jest to ścisłe. Czyn przestępny stanowi jedynie podstawę odpowiedzialności prawnej, nie zaś przedmiot procesu we właściwym znaczeniu, który istnieje, nawet gdy występuje tylko uprawdopodobnienie popełnienia przestępstwa; Post. kar. ma doprowadzić do rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu, wokół którego koncentruje się działalność uczestników postępowania. W pos. kar. poszukuje się odpowiedzi przede wszystkim na pytania : czy w ogóle popełniono dane przestępstwo , kto je popełnił, w jakiej postaci i jakie ma za to ponieść konsekwencje ( głównie karne, niekiedy także cywilne).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz