Cel, zakres, rodzaje analizy finansowej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2905
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cel, zakres, rodzaje analizy finansowej- opracowanie - strona 1 Cel, zakres, rodzaje analizy finansowej- opracowanie - strona 2 Cel, zakres, rodzaje analizy finansowej- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Cel analizy finansowej:
Analiza finansowa ma za zadanie wyjaśnić czy dane zdarzenia zaistniały bądź będą realizowane zgodnie z zasadą racjonalnego działania. Wyniki analizy służą do oceny słuszności decyzji podjętych w przeszłości.
W bieżącej działalności analiza ma za zadanie jak najszybsze dostarczenie informacji o zakłóceniach w działalności w stosunku do standardów, norm i planów będących podstawą porównań.
W ocenie efektów i rezultatów przeszłych okresów analiza ma na celu dostarczenie informacji o efektywności gospodarowania oraz pozycji przedsiębiorstwa w branży oraz na rynku. Pozwala na sformułowanie trafnych strategii na przyszłość. Decyzje podejmowane na podstawie analizy finansowej mają na celu poprawić:
efektywność gospodarowania
pozycję przedsiębiorstwa w otoczeniu
wyposażenie techniczne
nowoczesność technologii
przygotowanie zespołów ludzkich
Przedmiot analizy finansowej:
Analiza finansowa - zajmuje się oceną finansowej strony działalności przedsiębiorstwa tj. ocena wielkości ekonomicznych będących konsekwencją przeszłych i planowanych zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym. Najogólniej jej rola polega na przygotowania informacji zarówno z otoczenia jak i wewnętrznych obszarów działalności przedsiębiorstwa dla podejmowania decyzji finansowych. Można to rozpatrywać w aspekcie tzw. triady informacji, której schemat przedstawia się następująco
Zakres analizy finansowej:
Wstępna analiza bilansu
Analiza rachunku zysków i strat
Ocena przepływów pieniężnych
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w obszarach:
Płynności
Zadłużenia
Rentowności
Sprawności działania
Czynnikowa analiza wyniku finansowego (przychodów ze sprzedaży, kosztów)
Rodzaje analizy finansowej:
Podział ze względu na:
Przeznaczenie analiz:
Analiza zewnętrzna:
jest określana jako raport roczny,
przeznaczona dla akcjonariuszy, udziałowców, przyszłych inwestorów i banków
ponadto jest przeznaczona dla: kooperatorów, klientów, dostawców, dziennikarzy ekonomicznych, uniwersytetów, izb przemysłowych i handlowych i przedstawicielstw handlowych za granicą
wykorzystuje się ją również przy pozyskiwaniu pracowników na stanowiska kierownicze
Informowanie opinii publicznej o rozwoju i pozycji przedsiębiorstwa w minionym roku bilansowym
Prezentacja: przedsiębiorstwa, jego wielkości, celów, polityki oraz osób nim kierujących
Opracowanie sprawozdania ograniczone jest ramami prawnymi


(…)

… wariantów rozwiązań przed podjęciem decyzji przy równoczesnym zastosowaniu rachunku ekonomicznego. Służy wytaczaniu celów i określaniu środków ich realizacji w trakcie przygotowywania planów.
Zastosowane metody badawcze:
Analiza funkcjonalna - polega na badaniu oddzielnych zjawisk, występujących w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, przez osoby lub komórki organizacyjne funkcjonalnie odpowiedzialne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz