Cegła ceramiczna - badanie cech fizycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cegła ceramiczna - badanie cech fizycznych - strona 1 Cegła ceramiczna - badanie cech fizycznych - strona 2 Cegła ceramiczna - badanie cech fizycznych - strona 3

Fragment notatki:


KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH MATERIAŁY BUDOWLANE- ćwiczenia laboratoryjne Ćw. Nr 1 Temat: Badania wybranych cech fizycznych materiałów budowlanych. Data: Zespół: Semestr II Prowadzący: mgr inż. Wojciech Chojczak Spis treści: 1. Przedmiot Badania. 2. Opis wybranych oznaczeń. 3 . Obliczenia i wyniki zestawione w tablicy. 4 . Wybrane cechy materiałów. 5 . Pojęcia stosowane w systemie jakości. 6 . Bibliografia 1. Przedmiot badania Przedmiotem badania jest cegła ceramiczna o wymiarach 6,5x12x25. Jest to cegła zwykła , pełna służąca do wykonywania ścian fundamentowych, ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku, sklepień łuków itp.
2. Opis wybranych oznaczeń Gęstość-jest to stosunek masy wysuszonej próbki materiału do jego objętości bez porów .
(kg/m 3 )
Gęstość pozorna - jest to stosunek masy wysuszonej próbki materiału do jego objętości ( z porami) .
(kg/m 3 )
Szczelność - jest stosunek gęstości pozornej do gęstości tego materiału.
Porowatość - jest to procentowa objętość wolnych przestrzeni w materiale
(%)
.
Nasiąkliwość - jest to zdolność wchłaniania oraz utrzymywania wody przy maksymalnej jej zawartości. Rozróżnia się nasiąkliwość:
- wagową
-objętościową
Gęstość nasypowa - jest to stosunek luźno nasypanego materiału sypkiego do jego objętości.
(kg/m 3 )
3 . Obliczenia i wyniki zestawione w tablicy. L.p. Oznaczenie
Jednostka
Obliczenia i wyniki badań
Dane materiału budowlanego do obliczeń
1.
Gęstość (ρ) w kolbie
Le'Chateliera


(…)

… - masa materiału nasiąkniętego
ms - masa materiału suchego
V - objętość materiału
- gęstość wody 1 [g/cm3]
Wilgotność jest to procentowa zawartość wody w materiale w fazie lotnej, ciekłej lub stałej. Podaje się ją w procentach [%].
Przesiąkliwość jest to podatność materiału na przepuszczanie wody pod ciśnieniem. Mierzy się ją badając ilość wody przechodzącej przez materiał o jednostkowej powierzchni [g/cm2], prędkość przepływu [cm/s], lub głębokość wnikania [mm].
Higroskopijność jest to zdolność wchłaniania wilgoci z otaczającego materiał powietrza. Podaje się ją w procentach [%].
Kapilarność (włoskowatość) jest to zdolność podciągania wody ku górze przez kapilary. Wyraża się ją w jednostce prędkości [m/s]
Mrozoodporność jest to właściwość polegająca na przeciwstawieniu się nasyconego wodą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz