Cechy umowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy umowy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

CECHY UMOWY:
ma charakter dwustronnie zobowiązaniowy,
kwalifikowana (ściśle określone podmioty w roli stron),
odpłatna,
konsensualna,
nienazwana - jej treść nie jest przewidziana w KC. Stosunek prawny umowa reasekuracji jest wewnętrzny. Brak norm prawnych regulujących szczegółowo umowę reasekuracji. Przepisy poszczególnych państw zawierają stwierdzenie, że można coś takiego stosować oraz postanowienia administracyjne: rozmiar i obszar monopolu w stosunku reasekuracji ... Przepisy najczęściej stanowią, że przepisów umowy ubezpieczenia nie stosuje się do umowy reasekuracji.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z UMÓW REASEKURACJI - najczęściej drogą polubownego arbitrażu z uwzględnieniem klauzuli kompromisowej - gdy wyniknie spór strony powołują sędziów arbitrażowych (komisję), którzy nie kierują się prawem, ale przyjętymi praktykami opierając się na zasadzie najważniejszej dobrej woli. Strony zobowiązują się uznawać werdykt komisji.
PODSTAWOWE FUNKCJE REASEKURACJI:
funkcja stabilizatora wyniku finansowego ubezpieczyciela,
funkcja zwiększania możliwości akceptacyjnych ubezpieczyciela,
funkcja wzmacniania podstaw finansowych ubezpieczyciela.
POZOSTAŁE FUNKCJE REASEKURACJI:
wyrównanie wahań wyniku finansowego działalności Zakładu Ubezpieczeń będących rezultatem urzeczywistnionych wielkich ryzyk albo wielkiego skupienia w okresie realizacji ryzyk normalnych. Spełniona przez podział ryzyka przez przeniesienie jego części na reasekuratora i zachowanie na udział własny Zakładu Ubezpieczeń tylko takiej części ryzyka, która nawet w przypadku szkody całkowitej nie naruszy równowagi operacji finansowych. Im większy stopień wyrównywania portfela ubezpieczeń tym większą część ryzyka może zachować Zakład Ubezpieczeń na udziale własnym. Wyrównywanie portfela ubezpieczeń zależy od tego czy jego wielkość i struktura odpowiada wymogom jakie powinny być spełnione aby w portfelu zadziałało prawo wielkości liczb (im większa liczba i jednorodność zbiorów ubezpieczonych ryzyk tym dokładniej można określić prawdopodobieństwo realizacji ryzyka),
są takie ryzyka, których żaden Zakład Ubezpieczeń nie jest w stanie utrzymać na własnym rachunku (platforma wiertnicza, statek, itp.), ale część ryzyka można przekazać reasekuratorowi. W Polsce Zakład Ubezpieczeń może zatrzymać na udziale własnym pojedyncze ryzyko, którego suma ubezpieczeniowa nie przekracza 25% łącznej wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz kapitałów własnych,
Zakład Ubezpieczeń utrzymuje odpowiednią relację między wysokością składek (lub wysokością odszkodowania czy świadczenia), a posiadanymi środkami własnymi. Gdy ta relacja jest na poziomie niższym niż obowiązuje w danym kraju nadzór stosuje sankcje. Aby tego uniknąć można się reasekurować. Do wyliczenia stosunku bierze się pod uwagę składki (odszkodowania/świadczenia) na udziale własnym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz