Cechy fizyko-chemiczne materiałów budowlanych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy fizyko-chemiczne materiałów budowlanych- opracowanie - strona 1 Cechy fizyko-chemiczne materiałów budowlanych- opracowanie - strona 2 Cechy fizyko-chemiczne materiałów budowlanych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zgodnie z ustawą o normalizacji norma techniczna jest aktem do dobrowolnego stosowania
ale gdy przepis prawny przywołuje normę techniczną staje się ona aktem do obowiązkowego
stosowania
Gęstość objętościowa – stosunek masy jednostki materiału do objętości materiału,
jaką zajmuje on łącznie z porami, mierzony zazwyczaj w kg/m 3 lub g/cm3. Znajomość
gęstości objętościowej materiałów pozwala na orientacyjną ocenę przydatności ich
poszczególnych elementów budowli.
Gęstość nasypowa – jest to stosunek masy luźno zsypanego proszku do
zajmowanej przez niego objętości.
Gęstość właściwa – charakterystyczna dla substancji lub materiału, masa jej (lub
jego) jednostki objętości. Wyrażana w kg/m3, kg/l lub g/cm3. Od gęstości właściwej
zależy wiele różnych cech materiałów i substancji. Przeważnie służy do obliczania
porowatości.
Gęstość – jest to stosunek masy suchego materiału do jego objętości absolutnej
(bez porów).

m
V
m – masa próbki suchej [kg/m3 lub g/cm3]
V – objętość próbki bez porów (objętość absolutna)
Nasiąkliwość – jest to zdolność materiału do wchłaniania wody przez materiał i
utrzymywania jej w porach. Określamy ją w odniesieniu do czasu. Materiał
nasiąknięty wodą posiada mniejszą wytrzymałość, gorsze cechy izolacji cieplnej i
większą gęstość objętościową niż materiał suchy. Materiały o strukturze porowatej o
otwartych porach, posiadają większą nasiąkliwość niż materiały o porach
zamkniętych.
Nasiąkliwość wagowa (masowa) – określa procentowy stosunek masy wody
wchłoniętej przez materiał do jego masy w stanie suchym.
nW 
mW  mS
mS
mW – masa próbki nasyconej wodą [g],
mS – masa próbki wysuszonej do stałej masy [g].
Nasiąkliwość objętościowa – określa procentowy stosunek objętości wody
wchłoniętej przez materiał do objętości tego materiału w stanie suchym.
nO 
mW  mS
100%
V
mW – masa próbki nasyconej wodą [g],
mS – masa próbki wysuszonej do stałej masy [g],
V – objętość próbki w stanie suchym.
Wilgotność – jest to zawartość wilgoci w materiale, określa się ją stosunkiem wody
swobodnej w materiale (nie związanej chemicznie wody), do masy absolutnie
suchego materiału. Stopień wilgotności materiału zależy od jego struktury oraz od
warunków zewnętrznych.
w
mW  mS
 100%
mS
mW – masa próbki w stanie wilgotnym [g],
mS – masa próbki w stanie suchym [g].
Wilgotność objętościowa – oznacza stosunek procentowy objętości wody zawartej
w próbce materiału do objętości próbki.
w0 
VW
 100%
V
V0 – objętość wody zawartej w próbce [m3],
V – objętość próbki [m3].
Porowatość – własność substancji stałych polegających na występowaniu w nich
pustych przestrzeni, tzw. porów. Rozróżnia się porowatość bezwzględną, mierzoną
stosunkiem objętości wszystkich wolnych przestrzeni do objętości całkowitej
materiału, oraz porowatość względną, wyrażoną stosunkiem objętości porów
otwartych do objętości całkowitej materiału. W praktyce porowatość względną
określa się pośrednio np. przez pomiar nasiąkliwości materiału. Występowanie
porów pogarsza ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz