Bronisław Malinowski - Czym jest kultura

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1757
Wyświetleń: 3164
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bronisław Malinowski - Czym jest kultura - strona 1

Fragment notatki:


Bronisław Malinowski: CZYM JEST KULTURA? ♦ Kultura jest integralną całością składającą się z: narzędzi i dóbr konsumpcyjnych, ludzkich idei i umiejętności, obyczajów, wierzeń itp. Układają się one w aparat częściowo materialny, ludzki, duchowy.
♦ Teoria kultury opiera się na danych biologicznych, gdyż człowiek należy do gatunku zwierzęcego.
By utrzymać się przy życiu tworzy dzięki swej pracy wtórne środowisko . Dzięki niemu jest zaspokajane pewne minimum warunków (nutrytywne, reprodukcyjne, higieniczne). To środowisko jest kulturą.
♦ Aby wykonać jakiekolwiek zamierzenie, osiągnąć cel ludzie organizują się. Organizacja zawiera struktury uniwersalne. Jednostka organizacji to instytucja. Ludzie działając wspólnie, posłuszni normom i przyzwyczajeniom, używając narzędzi zaspokajają potrzeby i wpływają na środowisko.
♦ Ludzie organizują się w stałe grupy kierujące się swoimi prawami. Ludzie są w niej związani czymś na kształt umowy społecznej Rouseseau. Można je badać (co robią te grupy).
♦ Potrzeba matką wynalazków; bez potrzeb nie dokonuje się zmian.
♦ Kiedy inciatywa jednostkowa staje się faktem kulturowym? Jakikolwiek wynalazek, zasada, idea itp. pozostają kulturalnie obce, jeżeli nie zostaną włączone do zorganizowanej działalności ludzkiej. Muszą wyjść poza obszar jednej głowy → nauka o ludzkim postępowaniu zaczyna się razem z powstaniem organizacji.
♦ Pojęcie zasady konstytucjonalnej - każdy system produkcji zależy od wiedzy, systemu prawnego, siły politycznej.
Pojęcie funkcji - podział i konsumpcja są w równym stopniu zależne od kultury jak i od organizacji produkcji.
♦ Zasady grupowania się ludzi: - reprodukcyjna zasada integracji ; rodzina i wszelkie inne pokrewieństwo oraz konsekwencje w strukturach społecznych.
bliskość i sąsiedztwo ; istotą życia społecznego jest współdziałanie. By do tego doszło trzeba przebywać na tym samym terenie.
Zasada wyróżniania i integracji (związane z fizjologią i anatomią człowieka); ludzie różnią się między sobą płcią jak i cechami. Warunkuje to podziały społecznych ról. Np. wiek reguluje zależność i role człowieka w społeczeństwie.
Zasada asocjacji ; dobrowolne łączenie się grupy przez indywidualną inicjatywę.
Umiejętności zawodowe, wykształcenie i upodobania (powstają wraz z ewolucją ludzkości)
- Zasada władzy; jest ona istotą organizacji społecznej i oznacza przywilej i obowiązek podejmowania decyzji, rozwiązywania sporów przy pomocy danej jej w tym celu siły.
♦ Naród oznacza jedność kultury. Naród jest całością złożoną z instytucji autonomicznych i od siebie zależnych


(…)

… jej w tym celu siły.
♦ Naród oznacza jedność kultury. Naród jest całością złożoną z instytucji autonomicznych i od siebie zależnych
♦ Symbolika jest istotnym elementem każdego zorganizowanego działania. Wiąże się ona z tłem kulturowym i tradycją przekazywaną poprzez wytwory myśli technicznej.
♦ Początki kultury to integracja kilku linii rozwojowych i uznanie przedmiotów instrumentalnych oraz ich skuteczności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz