Brak zgodności między wolą a jej oświadczeniem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Brak zgodności między wolą a jej oświadczeniem - strona 1 Brak zgodności między wolą a jej oświadczeniem - strona 2

Fragment notatki:

KONCEPCJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU BRAKU ZGODNOŚCI MIĘDZY WOLĄ A JEJ OŚWIADCZENIEM: teoria woli - powstała w połowie XIX w.; w razie niezgodności między treścią przeżycia wewnętrznego a jego zewnętrznym wyrazem, zawsze można było uznać czynność prawną za nieważną i to w oparciu o instytucję wad w oświadczeniu woli; teoria oświadczenia - wg tej koncepcji decydujący walor miała treść złożonego oświadczenia; teoria zaufania - była niejako kompromisem pomiędzy tamtymi dwoma stanowiskami, reprezentanci tej koncepcji zalecali, aby w razie niezgodnością woli wewnętrznej a jej przejawem, decydujące znaczenie przypisywać oświadczeniu woli tylko wtedy, gdy chodzi o bezpieczeństwo obrotu, w innych przypadkach miarodajna powinna być wola rzeczywista. Obecnie w nauce polskiej dominującą pozycje zajmuje trzecia teoria. Z chwilą złożenia oświadczenia między obecnymi jest ono skuteczne , również gdy strony porozumiewają się ze sobą za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, np. przez telefon.
OŚIWADCZENIE WOLI SKŁADANE WOBEC OSOBY NIEOBECNEJ Istnieją cztery teorie rozwiązania tej sytuacji: teoria uzewnętrznienia - decyduje moment przejawienia woli, np. data napisania listu,
teoria wysłania - oświadczenie woli należy uznać za złożone z chwilą wysłania, np. data nadania listu lub telegramu,
teoria otrzymania - oświadczenie woli należy uznać za złożone z chwilą doręczenia,
teoria zapoznania się z oświadczeniem woli - oświadczenie woli należy uznać za złożone z chwilą zapoznania się z nim osoby, do której jest ono skierowane. Polski ustawodawca przyjął zasadę, że złożenie oświadczenia woli zostaje dokonane, gdy doszło do adresata w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią (art. 61 KC). Nie jest więc konieczne, aby adresat efektywnie zapoznał się z treścią oświadczenia i obojętne jest, kiedy to nastąpi. 6. WYKŁADNIA OŚWIADCZENIA WOLI Wykładnia (interpretacja) oświadczeń woli jest pewnym procesem myślowym zmierzającym do ustalenia ich właściwego znaczenia (sensu) .
Przedmiotem wykładni oświadczeń woli mogą być różnego rodzaju znaki, nawet nie mające postaci językowej.
Reguły obowiązujące przy dokonywaniu wykładni oświadczeń woli określa art. 65 KC. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają, ze względu na okoliczności, w których zostało ono złożone, zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje.
Jeżeli przedmiotem interpretacji są znaki językowe (mówione lub pisane) to należy rozpoznać ich ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz