Błędy wieloznaczności i niedopowiedzenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Błędy wieloznaczności i niedopowiedzenia - strona 1

Fragment notatki:

Błędy wieloznaczności Oprócz tych błędów, które uwłaczają warunkom poprawności wnioskowania, w rozumowaniu mogą pojawić się błędy, na jakie narażone są nasze wypowiedzi w ogóle, niekoniecznie regularne wnioskowania. Najważniejsze z tych błędów wynikają z wieloznaczności wyrazów, którymi się posługujemy w rozumowaniu. Poznaliśmy je już przy okazji omawiania błędów, jakimi zagrożone są nasze wypowiedzi. Jak pamiętamy, najpospolitszy błąd związany z wieloznacznością wyrażeń polega na używaniu wieloznacznych wyrażeń bez doprecyzowania ich znaczeń, gdy kontekst nie wskazuje, w jakim znaczeniu zostały one użyte. W efekcie prowadzi to do niewłaściwego zrozumienia wypowiedzi. By uniknąć takiego błędu wystarczy czasem zwykłe dopowiedzenie, które wyjaśnia w jakim sensie użyte zostało wieloznaczne wyrażenie. W innych przypadkach trzeba jednak zdefiniować takie wyrażenie lub doprecyzować jego znaczenie. Ekwiwokacja Rzadziej spotykany, ale równie niebezpieczny jest błąd ekwiwokacji. Jak pamiętamy, pojawia się w tedy, gdy dany wyraz został użyty w dłuższej wypowiedzi dwu lub wielokrotnie i za każdym razem w innym znaczeniu. Amfibolia Równie niebezpieczny jest inny błąd, a mianowicie amfibolia , to jest wypowiedź, która może być rozmaicie rozumiana, choć użyte w niej wyrazy są jednoznaczne i nie budzą wątpliwości, co do swego znaczenia. Najczęściej jest to wynikiem niejasnych relacji między wyrazami w zdaniu, w skutek czego nie jest ono jednoznaczne co do swej treści, choć gramatycznie jest poprawne. Błąd niedopowiedzenia Inne błędy, które również już poznaliśmy w ramach omawiania błędów w wypowiedziach, wynikają z niedopowiedzenia myśli lub z posługiwania się w wypowiedzi nazwami niewyraźnymi znaczeniowo. Niedopowiedzenie występuje wtedy, gdy autor nie dokończy swojej myśli, pozostawiając słuchacza czy czytelnika z domysłami, które mogą być różne. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz