Biznes plan - Transpol - przykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan - Transpol - przykład - strona 1 Biznes plan - Transpol - przykład - strona 2 Biznes plan - Transpol - przykład - strona 3

Fragment notatki:

BIZNES PLAN
„TRANSPOL” sp. z o.o.
SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
OPIS FIRMY
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
STRUKTURA ORGANIZACJI SPÓŁKI
SZANSA RYNKOWA
PRODUKT OBECNY I PLANOWANY
WIELKOŚĆ RYNKU
POTENCJALNI KLIENCI
DYSTRYBUCJA
KONKURENCJA
PLAN ROZWOJU SPÓŁKI
PLAN MARKETINGOWY
PROGNOZA SPRZEDAŻY WYROBÓW
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ
PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ NA LATA 2002 - 2003
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE
PROGNOZA RACHUNKU WYNIKÓW
PROGNOZA BILANSU
WSKAŹNIKOWA OCENA STANDINGU FINANSOWEO
1.STRESZCZENIE
„TRANSPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wynikiem wydzielenia części majątku Spółki „BETA -TRANS”
Strukturę organizacyjna Spółki tworzą składniki majątkowe w zorganizowanej części pierwotnego Wydziału Transportu i Akumulatorowni oraz w pełnej liczbie zatrudnieni w wymienionych komórkach pracownicy.
Ani miejsce działania Spółki, ani zakres świadczonych na rzecz firmy macierzystej usług nie ulegają zmianie. Autonomiczne zasady funkcjonowania Spółki „TRANSPOL” przy zabezpieczeniu sprzedaży usług na rynku wewnętrznym stwarzają korzystne warunki osiągnięcia zysku od początku jej działalności.
Potencjalne możliwości rozszerzenia rynku na oferowane usługi przy zwiększonej produktywności stanowią korzystną perspektywę dla rozwoju firmy. Ponadto podniesienie jakości usług i lepsze wykorzystanie majątku powinno przyczynić się do wzrostu wartości akcji „BETA - TRANS” S.A. Korzystne warunki współpracy kontrolować będzie Rada Nadzorcza reprezentująca interesy obu firm.


(…)

… transportu technologicznego wykonywana na terenie firmy „BETA -TRANS” S.A. wózkami akumulatorowymi i elektrycznymi
obsługa bocznicy kolejowej w zakresie za- i wyładunku materiałów do produkcji, materiałów eksploatacyjnych i wyrobów gotowych
transport zewnętrzny ( samochodowy) w zakresie:
przewozu materiałów do produkcji
wywozu zużytych materiałów pomocniczych
wywozu ścieków
wywozu nieczystości
przewozu osób…
… od tempa wzrostu przychodów. Wskaźnik dynamiki kosztów zakłada się na poziomie przewidywanej inflacji. Ze względu na niższe tempo wzrostu przychodów zakłada się w 2001 roku niższą rentowność sprzedaży netto tj. na poziomie 1.9%.
Założenie to wynika z racjonalnych przesłanek celu, którym jest osiągnięcie optymalnych efektów ekonomiczno - finansowych poprzez świadczenie usług w zakresie transportu dla przedsiębiorstwa „BETA - TRANS” S.A. Firma -matka dla zapewnienia konkurencyjności swoim usługom, jako właściciel Spółki ma prawo i możliwości oddziaływania na ceny i poziom jej przychodów.
W pierwszym jednak roku celem działalności Spółki powinna być jej stabilizacja, natomiast w dalszym okresie winna tak kształtować koszty i przychody, aby rentowność sprzedaży netto kształtowała się na poziomie min. 2-5…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz