Biznes plan - Systemy - charakterystyka firmy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan - Systemy - charakterystyka firmy - strona 1 Biznes plan - Systemy - charakterystyka firmy - strona 2 Biznes plan - Systemy - charakterystyka firmy - strona 3

Fragment notatki:

Przedsiębiorstwo „System”
spółka z o.o.
Spis treści Streszczenie Streszczenie --
Przedstawiony poniżej biznes plan opisuje działania związane z przeprowadzeniem inwestycji rzeczowych niezbędnych do rozwoju i ekspansji rynkowej firmy „System”, która zajmuje się produkcją systemów komputerowych. W kolejnych rozdziałach pracy omówiono wszystkie istotne z punktu widzenia potencjalnego inwestora kwestie. Rozdział I zawiera charakterystykę firmy i planowanego przez jej zarząd inwestycji. W rozdziale II opisano oferowany przez firmę produkt, jego cechy fizyczne. Rozdział III zawiera informacje na temat rynku na którym działa firma „ System ”. Przedstawiono w nim typowych klientów firmy, segmentacje rynku, udział w nim jak i prognozę popytu na produkty firmy. Rozdział IV to krótka charakterystyka konkurentów firmy. W rozdziale V nakreślono najważniejsze elementy strategii marketingowej firmy - produkt, ceny, promocję i dystrybucję. Rozdział VI informuje o wielkości zatrudnienia, kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym personelu firmy oraz stosowanym systemie motywacji pracowników. W rozdziale VII opisano potencjał produkcyjny firmy, majątek trwały oraz proces produkcji. Rozdział VIII zawiera analizę finansową przedsiębiorstwa. Przedstawiono w nim nakłady niezbędne dla realizacji inwestycji jak również miesięczny rachunek wyników, próg rentowności i sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Ostatni, IX rozdział zawiera plan wprowadzenia założonej inwestycji w życie.
Celem niniejszego biznes planu jest udowodnienie, że przedsięwzięcie jest wysoce rentowne i kapitałodawca nie ponosi żadnego ryzyka angażując kapitał w planowaną inwestycję. Charakterystyka firmy Historia firmy Firma „ System ” powstała w lipcu 1999 r z zamiarem funkcjonowania jako przedsiębiorstwo produkujące systemy komputerowe. Dzięki zaletom oferowanych produktów firma pozyskała wielu stałych hurtowych odbiorców systemów komputerowych na terenie Polski południowej.
Siedziba firmy Przedsiębiorstwo „ Syst em ” ma swoją siedzibę w Częstochowie, al. NMP 19, gdzie znajdują się salon sprzedaży i biura firmy. Dzięki ich lokalizacji w centrum miasta sprzedaż detaliczna komputerów utrzymuje się na wysokim poziomie. Natomiast montownia komputerów oraz magazyny komponentów i materiałów znajdują się na obrzeżu miasta, na ul. Głównej 158. Za taką lokalizacją przemawiają z kolei niskie koszty gruntów. W tym też miejscu właściciele planują wybudowanie nowej montowni systemów komputerowych.

(…)

… Polski południowej. Większość z nich to stali odbiorcy, ponawiający periodycznie zamówienia. Z tego względu są oni dla firmy bardzo ważni i szczególnie uprzywilejowani jeśli chodzi o warunki dostaw.
Drugą, nie mniej ważną grupą klientów są duże przedsiębiorstwa rozwijające swą infrastrukturę informatyczną i poszukujące w tym celu wydajnych i niezawodnych serwerów dla swych hurtowni danych
… finansowania inwestycji
Wyszczególnienie
Kwota
%
Źródła finansowania inwestycji
400 000,00zł
100,00%
Środki trwałe
150 000,00 zł
37,50%
Kredyt
250 000,00zł
62,50%
Przedsięwzięcie inwestycyjne zostanie sfinansowane w 37,50 % ze środków własnych, zaś sfinansowanie pozostałych 62,50 % wymaga zaciągnięcia długoterminowego kredytu. W wyniku realizacji inwestycji potencjał produkcyjny zwiększy się o około 100…
… roku do 1975 sztuk w roku 2002;
Próg rentowności znajduje się znacznie poniżej zdolności produkcyjnych firmy oraz prognozowanej wielkości sprzedaży.
Plan wprowadzenia
W tabeli 9.1 opisano czynności, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, terminy ich wykonania i podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.
Tabela 9.1
Plan wprowadzenia
Wyszczególnienie
Termin wykonania…
… klientów
Prognoza popytu
Na podstawie danych historycznych opracowano prognozę popytu łącznie na wszystkie systemy komputerowe (rys. 3.1). Rys. 3.1 Prognoza popytu na lata 1999 - 2002
8000
6000
4000
2000
0
1999 r.
2000 r.
2001 r.
2002 r.
Popyt
4200
4830
5313
5844
Popyt zgłaszany przez odbiorców hurtowych prowadzących handel detaliczny komputerami stanowi około 75% ilości popytu, reszta przypada mniej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz