Biznes plan - spółka cywilna - analiza otoczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan - spółka cywilna - analiza otoczenia - strona 1 Biznes plan - spółka cywilna - analiza otoczenia - strona 2 Biznes plan - spółka cywilna - analiza otoczenia - strona 3

Fragment notatki:

Spis treści: STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel biznes planu Uzasadnienie wyboru branży CHARAKTERYSTYKA PROFILU PRZEDSIĘWZIĘCIA Charakterystyka firmy Lokal i lokalizacja Pracownicy Klienci - prognoza popytu ANALIZA MARKETINGOWA RYNKU Promocja i reklama Polityka cenowa ANALIZA OTOCZENIA STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘWZIECIA Konkurencja Analiza metodą SWOT ANALIZA FINANSOWO INWESTYCYJNA PRZEDSIĘWZIECIA Nakłady finansowe potrzebne do rozpoczęcia inwestycji Majątek firmy Wymagane nakłady finansowe w I m.-cu działalności PLAN FINANSOWY Plan spłaty kredytu w rozbiciu na poszczególne miesiące Plan wynagradzania pracowników Planowane przychody w roku 2002 w rozbiciu na m.-ce Planowane przychody w roku 2003 Analiza miesięczna rachunku przychodów i kosztów w roku 2002 Bilans zysków - brutto i netto w latach 2002,2003 Zestawienie wydatków z podziałem na koszty stałe i zmienne Wskaźniki finansowe wskaźnik zyskowności wskaźnik rentowności ogółu majątku wskaźnik rentowności kapitału własnego okres zwrotu nakładów inwestycyjnych STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA. Opracowywany biznes plan będzie dotyczył działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą TENIS S.C. adres : - xx-xx xxxxxx ul. xx 56 tel: 0 99 xxxxxxx fax:0 99 xxxxxxx profil usług : sport i rekreacja - udostępnianie kortów tenisowych do gry w ten i sa usługi dodatkowe : wynajem pokoi w zakupionym motelu rozpoczęcie działalności : 01.01.2002 r właściciele : Adam xxxxx i Erwin xxxx rynek : lokalny- Powiat Pruszków wkład : Adam xxxxx - 35 0 00,00 w gotówce Erwin xxxx - 35 000,00 w gotówce Na uruchomienie działalności wspólnicy muszą wnieść wkład w wysokości 70 000,00 zł , pozostała kwota kredytu zostanie uzupełniona kredytem uzyskanym w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. w Pruszkowie w wysokości 40 000,00 zł przy oproce n towaniu 38,40 & % rocznie. Kredyt zostanie spłacony w ciągu 3 lat z wygospodarow a nego zysku. Koszt uruchomienia działalności szacuje się na kwotę 110 000,00 zł Cel biznes planu. Biznes plan ma posłużyć do określenia rentowności firmy na najbliższe dwa lata działalności.

(…)

… autami , dowożenie graczy na zarezerwowane korty, dbanie o czystość i konserwację sprzętu
portier
obsługa centrali telefonicznej, dozorowanie w porze dziennej obiektu, sprawdzanie biletów i karnetów wejściowych
stróż
obsługa centrali telefonicznej, dozorowanie w porze nocnej obiektu, strzyżenie trawy
sprzątaczka
dbanie o czystość w obiekcie
Tabelka nr 2 : Skrócony zakres czynności pracowników.
Klienci…
… terminie czasowym).
W przyszłości firma planuje powiększenie obiektu i rozbudowę kortów ( wielkość tego projektu zależy oczywiście od rozwoju spółki i zysków jakie wypracuje). Planuje się również organizowanie meczy drużynowych , zawodów, mistrzostw , atrakcja których będą nagrody ufundowane przez znane na rynku firmy : Adidas , Head , Reebook. Nike. Firmy te będą reklamowane na terenie obiektu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz