Biznasplan - przykład dla firmy transportowej

Nasza ocena:

4
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznasplan - przykład dla firmy transportowej - strona 1

Fragment notatki:


Biznesplan na lata 2000 – 2004 Jan Kowalski Usługi Transportowe Kraków, lipiec 2000 Biznesplan Jan Tomasz Kowalski – usługi transportowe Spis treści SPIS TREŚCI....................................................................................................................................................2 WSTĘP...............................................................................................................................................................4 I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE..............................................................................................5 ŻYCIORYS WŁAŚCICIELA I GENEZA POMYSŁU..................................................................................................5 MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA I PLAN STRATEGICZNY..........................................................................................5 II. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI.................................................................................................6 III. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA...........................................7 IV. OPIS PRZEDMIOTU KREDYTOWANIA.............................................................................................7 V. ANALIZA RYNKU – SYTUACJA OBECNA I PROGNOZA................................................................8 POPYT NA USŁUGI PROJEKTU............................................................................................................................8 CENY I PROGNOZA SPRZEDAŻY........................................................................................................................8 KONKURENCJA.................................................................................................................................................9 DZIAŁANIA W SFERZE PROMOCJI I REKLAMY...................................................................................................9 VI. PLAN OPERACYJNY PROJEKTU......................................................................................................10 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI..................................................................................................................................10 2 Biznesplan Jan Tomasz Kowalski – usługi transportowe HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW......................................................10 VII. ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU................................................................................................11 Prognoza rachunku wyników – w poszczególnych kwartałach..................................................................13 Prognoza przepływów gotówki...................................................................................................................16 Analiza wskaźnikowa..................................................................................................................................17

(…)

….
Forma prawna:
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Data powstania przedsiębiorstwa: 1 sierpnia 2000 r.
Adres: Kraków, ul. Kluczowody 2B/27
Nr telefonu: (+12) 5555555, (+605) 555555
Osoby uprawnione do kontaktów z ARP S.A i PL:
Jan Tomasz Kowalski
Życiorys właściciela i geneza pomysłu
Pan Jan Kowalski ur. 21. marca 1966 r.
Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie ślusarz. Pracował jako górnik dołowy w kopalniach ZMP i
Staszic a następnie w Hucie im. T.Sendzimira jako operator suwnic. W 2000 roku podpisał kontrakt na
przekwalifikowanie, obecnie kończy kurs prawa jazdy kat. C.
Po zakończeniu kursu i uzyskaniu prawa jazdy odpowiedniej kategorii p.Kowalski planuje zarejestrować
działalność gospodarczą i nabyć samochód ciężarowy. Firma nie będzie zatrudniać pracowników.
Misja…
… samochodem ciężarowym marki Renault S 150 Turbo.
Firmą z którą w pierwszej kolejności zostanie zawarta umowa o współpracę będzie Fabryka Kosmetyków S.A.
(Kraków, ul. .....) i ona też będzie dominującym odbiorcą usług. Kolejną firmą będzie Printing Company
(Kraków, ul. .........).
6
Biznesplan Jan Tomasz Kowalski – usługi transportowe
III. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa
Środki pieniężne…
… zleceniodawców. Terminy
płatności wynoszą do 30 dni.
IV. Opis przedmiotu kredytowania
Przedmiotem kredytowania będzie zakup samochodu ciężarowego marki Ranault S150 Turbo o ładowności 5
ton. Cena samochodu wynosi 30 000 zł.
Zakup zostanie sfinansowany częściowo ze środków własnych (10 tys. złotych) i częściowo z pożyczki ze
środków programu INICJATYWA (20 tys. zł)
Celem inwestowania jest postawienie od 1…

0,00
0,34
0,00
0,38
0,00
0,35
0,00
0,44
0,00
0,46
0,00
0,53
0,00
0,50
0,00
0,65
0,00
0,70
0,00
0,84
0,00
17
Biznesplan Jan Tomasz Kowalski – usługi transportowe
Analiza opłacalności ekonomicznej projektu
Założenia: IRR i NPV policzono z dodaniem do przepływów pieniężnych kosztów utrzymania właściciela
(z wyłączeniem składki ZUS); stopa dyskonta równa średniemu oprocentowaniu 3-miesięcznych lokat w 20…
… 300 zł (co 10 tys. km)
Założenie co do sprzedaży usług:
 3200 km po 1,45 zł/km;
 6 krótkich zleceń po 2 godziny (40 zł/godzine), średnia odległość 15 km.
 Koszty utrzymania właściciela 1500 zł miesięcznie.
 Składki na ZUS właściciela wliczone do kosztów utrzymania.
 Podatek: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5 %.
 Należności: z tytułu kredytu kupieckiego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz