Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) jest jedną z głównych organizacji praw człowieka na świecie. Prowadzi ona aktywną działalność w Europie, na Kaukazie, w Azji Centralnej i Ameryce Północnej. Siedziba ODIHR mieści się w Warszawie. Biuro działa na rzecz wspierania idei demokratycznych wyborów, poszanowania praw człowieka, praworządności, tolerancji i przeciwdziałania deyskryminacji. Jak wiadomo jest instytucją praw człowieka należącą do OBWE. Zadaniem ODIHR jest pomoc rządom państw członkowskich OBWE w wypełnianiu ich zobowiązań z zakresu praw człoweika i demokracji,. Biuro porwadzi kompleksową obserwację praw człoweika, wdraża projekty z zakresu demokratyzacji w regionie państw OBWE. ODIHR ściśle współpracuje z instytucjami i misjami operacyjnymi OBWE, z rządami poszczególnych państw oraz z międzynarodowymi i lokalnymi oragnizacjami pozarządowymi.
Biuro powstało w 1991r. Obecnie zatrudnia okolo 150 osób z 30 krajów. Działalność jest finansowana z budżetu podstawowego, zatwierdzanego corocznie przez wszystkie państwa OBWE, jak również z dobrowolnych składek państw członkowskich.
ODIHR prowadzi działalność w 5 zasadniczych obszarach, są to: wybory, demokratyzacja, prawa człowieka, działania na rzecz tolerancji i przeciwko dyskryminacji oraz w sprawach dotyczących społeczności Romów i Sinti.
ODIHR zajmuje się:
monitoringiem wyborów
umacnianiem zasad praworządności
oceną i przeglądem ustawodawstwa w państwach OBWE
propagowaniem swobodnego przepływu osób i poszanowania ich praw
wzamacnianiem demokratyzacji rządów
umacnianiem skuteczności pracy obrońców praw człowieka
pomocą i identyfikowaniem problemów dot. handlu ludźmi
szkoleniem na temat zwalczania terroryzmu w zgodzie z prawami człowieka
szkoleniem i edukacją na temat praw człowieka
wspieraniem integracji z zakresu równouprawnienia
pomocą władzom publicznych w zwalczaniu przestępstw na tle nienawiści
propagowaniem wolności wyznania podejmowaniem działań na rzecz integracji społeczności Romów i Sinti
organizowaniem corocznej Konferencji przeglądowej OBWE na temat Praw Człowieka.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz