Biologia laboratorium - parzydełkowce - wejściówka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologia laboratorium - parzydełkowce - wejściówka - strona 1 Biologia laboratorium - parzydełkowce - wejściówka - strona 2

Fragment notatki:


Grupa 1 1. Larwa parzydełkowców to: a trochofora b parenchymula c amfiblastula  d planula 2. Najprostszy typ morfologiczny gąbki nawiązujący do planuli to:  a Ascon  b sycon c sycon  cortex Leon 3 Wybierz zestaw , który zawiera układy występujące u wirków: B ukl wydalniczy, ukl rozrodczy ukl nerwowy 4 Bothridia to: a przyssawki właściwe głęboko zanurzone w perenhymie b haki czepne  c bruzdy przyssawkowe posiadające własną muskulaturę  d  bruzdy przyssawkowe bez  muskulatury 5 Monogenea to przede wszystkim: B pasożyty zewnętrzne o prostym cyklu rozwojowym, głównie hermafrodytyczne 6 pierwotna jama ciała wypełniona parenchyma to: a miksocel b spongiocel c  schizocel  d pseudocel  7 typowym żywicielem ostatecznym motylicy jest: a człowiek  b bydło  c błotniarka  moczarowa d oczlik 8 człony tasiemców to: a metamery b skoleksy  c proglotydy   d acetabule (przyssawki głęboko zanurzone w parenchymie) 9  tasiemcem nieuzbrojonym można się zarazić jedząc: a wieprzowinę  b wołowinę  c baraninę  d brudne warzywa 10 nauka o pasożytach to:  parazytologia 11 owsik pasożytuje w : a jelicie cienkim  b jelicie grubym  c wątrobie d mięśniach 12 jama ciała nicieni wypełniona jest:  a płynem  b parenchyma c mięśniami d amebocytami 13u świni kolcogłowy znajdziemy w: a wątrobie  b jelicie  c żołądku d płucach 14 pierwszy układ typu przewodu pokarmowego powstał u: a parzydełkowców b płazińców  c  nicieni  d pierścienic 15 do Cestoda(płazińce) należy: a ascaris lumbricoides(glista ludzka) b trichinella  spirali(włosień kręty)  c taenia solium(tasiemiec uzbrojony)  d dendro-cośtam  16wyjasnij pojęcia: Mezoglea – galaretowata substancja znajdująca się pomiędzy ekto i Endodermą Miracydium – stadium larwalne u przywr Protonefrydium – odsączaja płyn jamy ciała Grupa 2 1 komórki parzydełkowe służące do owijania ofiary to: a penetratory b glutynaty c  paralizatory d  wolwenty 2 Najbardziej skomplikowany typ morfologiczny gąbki to: aascon b sycon csycon cortex  d  leukon 3 żywicielem pośrednim motylicy jest: a człowiek (nie) b bydło c  błotniarka moczarowa  d  oczlik 4 „główki” tasiemców to:  a skoleksy  b monomery c proglotydy d acetal-costam 5 Bąblowcem można się zarazić jedząc: a wieprzowinę (nie) b wołowinę c baraninę  d żadna  odpowiedz 6 Nauka o robakach to: helmintologia  7 dorosłe glisty ludzkie pasożytują w:  a jelicie cienkim  b jelicie grubym  c wątrobę d  mięśniach  8 jama ciała nicieni wypełniona jest: a mięśniami  b parenchyma  c płynem  d amebocytami 9 Wybierz zestaw , który zawiera układy występujące u wirków: D ukl wydalniczy, ukl rozrodczy ukl nerwowy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz