Biogeografia Polski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biogeografia Polski - strona 1 Biogeografia Polski - strona 2 Biogeografia Polski - strona 3

Fragment notatki:


Biogeografia Polski Schyłek zlodowacenia Wisły to początek kształtowania się biocenozy na obszarze Polski
Okres przed rolniczy - od późnego glacjału do 6 000 lat (uwarunkowania klimatyczne)
Flora
Okres bolling- tundra trawiastozielona, tundra krzewiasta, tundra parkowa- brzoza, sosna
Okres allerod- tundra, las modrzewiowo- brzozowo- sosnowy
Młodszy dryas- tundra, tundra parkowa
Holocen- świerk, dąb, lipa, wiąz, jesion, lasy łęgowe, w okresie subatlantyckim- regiel dolny
Fauna
Mamut, nosorożec włochaty, niedźwiedź jaskiniowy, wół piżmowy, tur, żubr i fauna obecnej Arktyki
Plejstoceńskie gatunki reliktowe Polski:
Wierzba lapońska
Wierzba żyłkowana
Brzoza karłowata
Brzoza niska
Bagno
Bażyna
Żurawina
Wielosił błękitny
Dębnik ośmiopłatkowy
50 gatunków
Na torfowiskach wysokich
Okres od 6 000 do 1 000 lat
Względna równowaga pomiędzy działalnością człowieka a przyrodą (denaturalizacja i synantropizacja flory i fauny)- karczowanie lasów i powstawanie łąk
Okres rozwoju rolnictwa i urbanizacji- od XI do XIX wieku
Okres chemizacji i industrializacji środowiska od XIX do czasów obecnych.
Endemity Polski:
Flora
Skalnica tatrzańska- Tatry
Ostróżka tatrzańska- Tatry
Złocień (chryzantema) Zawadzkiego - Pieniny
Warzucha Polska- Olkusz
Dziewięćsił popłocholistny- Małopolska
Modrzew polski
Brzoza ojcowska- Jura
Róża kujawska- Kujawy
Fauna
Darniówka tatrzańska- Tatry
Regionalizacja geobotaniczna Prowincja niżowo- wyżynna środkowoeuropejska Dział Bałtycki Kraina Nizina Szczecińska
Kraina Żuławy Wisły } Pojezierze Pomorskie
Kraina Pojezierze Pomorskie
Kraina Pomorski Południowy Pas Przejściowy
Pododdział Pas Wielkich Dolin
Kraina Wielkopolsko- Kujawska- Pojezierze Wielkopolskie
Kraina Mazowiecka
Kraina Podlaska
Kraina Polesie Lubelskie
Pododdział Pas Kotlin Podgórskich
(Kotlina Oświęcimsko- Sandomierska)
Kraina Kotlina Śląska Kraina Kotlina Sandomierska Pododdział Pas Wyżyn Środkowych Wyżyna Małopolska
Wyżyna Lubelska z Roztoczem
Wyżyna Krakowsko- Częstochowska
Wyżyna Śląska
Dział Północny (Pojezierze Mazurskie i Nizina Podlaska)


(…)

…) Migracja rozrodcza
łosoś
troć (pstrąg)
węgorz
3) Migracja edaficzna (w celach pokarmowych)
ornitofauna (425 gatunki, a tego 240 gatunków rodzimych, 187 gatunków nie gniazdujących)
gawrony, sowy
Formacje roślinne- naturalne
Leśne
bory- lasy iglaste (sosna, świerk, jodła, modrzew), ubogie formacje krzewów i ziół, 60 gatunków zwierząt (gęsty, ciemny las; świerk pochłania dużo wody)
bory mieszane- lasy mieszane (sosna, świerk, dąb, buk), bogatszy świat zwierząt (więcej światła dochodzi do runa leśnego) > 90 gatunków
grądy, buczyny - lasy liściaste (dąb, grab, klon, wiąz, buk) wczesnowiosenny rozwój roślinności zielnej (grąd- przewaga dębu i grabu; buczyny- przewaga buka)
dąbrowy świetliste- lasy liściaste z przewagą dębu (węglan wapnia- rędziny)
łęgi- lasy liściaste (wiąz, jesion, topola, wierzba, olsza…
… gatunków roślin (glony, zielenice, brunatnice, krasnorosty)
4 gatunki ssaków (foka szara, obrączkowana, pospolita i morświn)
46 gatunków ryb (dorsz, śledź, szprot, płastuga, byczek)
6 gatunków małż
16 gatunków skorupiaków

…- Znaczy udział we florze i faunie gatunków południowych oraz gatunków górskich (Góry Świętokrzyskie i Roztocze). Ogromna mozaika ekosystemów. Występują lasy świerkowo- jodłowo- bukowe, kserotermiczne murawy typu stepowego, bory, grądy, ciepłe dąbrowy świetliste. Ponad 200 gatunków roślin występujących tylko tutaj: wisienka stepowa, ostnica, dziewięćsił popłocholistny oraz zwierzęta: suseł perełkowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz