Biochemia kamicy nerkowej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biochemia kamicy nerkowej - wykład - strona 1 Biochemia kamicy nerkowej - wykład - strona 2 Biochemia kamicy nerkowej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Biochemia kamicy nerkowej
To jest takie schorzenie przewlekłe, które polega na tworzeniu się złogów w drogach moczowych oraz w miąższu nerki. Problem jest o tyle istotny, że jest to patologia częsta. Szacuje się, że około 0,1% populacji wymaga co roku hospitalizacji z powodu kamicy nerkowej, czyli jest to problem społeczny. Częściej znacznie występują złogi u mężczyzn niż u kobiet, jest to również geograficznie zmienne, Polska znajduje się w strefie częstego występowania kamicy nerkowej w odróżnieniu od innych krajów. Kamica nerkowa polega na tym, że wytrącają się składniki mineralne, sytuacja jest dość niecodzienna, jeśli patrzy się na mocz, ponieważ większość substancji tam znajdujących się - krystaloidów znajduje się w stężeniu przesycenia, czyli gdyby to znajdowało się w roztworze wodnym to następowało by wytrącanie. Natomiast w wyniku pewnych właściwości moczu, a zwłaszcza zawartych tam innych składników białkowych i glikoproteinowych, składniki się nie wytrącają w warunkach prawidłowych. Taki stastan nosi nazwę stanu metastabilnego moczu. To co nagle się dzieje, że te składniki się wytrącają? Albo następuje wzrost stężenia substancji, która była w tym stanie metastabilnym - nie wytrącała się, ale nastąpiło przekroczenie rozpuszczalności. Ewentualnie druga możliwość, że następuje zmniejszenie substancji przeciwdziałających agregacji i wytrącaniu się składnika w moczu. Jak to się wytrąci to następny etap - coraz większe złogi się tworzą, poprzez to że agregaty materiału wytrąconego, materiału mineralnego, ze sobą asocjują i stają się coraz większe. Jest kilka teorii, które mówią czemu kamica nerkowa powstaje:
Nie istnieje stan metastabilny moczu, nie wytrącają się składniki dlatego, że są obecne inhibitory krystalizacji. Jeśli ilość inhibitorów krystalizacji ulegnie zmniejszeniu złogi zaczynają się wytrącać. Do tych inhibitorów krystalizacji zaliczają się pirofosforany, jony magnezu, który jest antagonistą wapnia, tak jak sód jest antagonistą potasu, zaliczają się niektóre pierwiastki śladowe, ze związków drobnocząsteczkowych istotne znaczenie mają cytryniany. A to że się wykrystalizuje jakaś substancja to nie jest powód żeby tworzyły się złogi, czyli agregaty.
Koncepcja ta mówi, że jest niedobór inhibitorów agregacji i do tych najważniejszych inhibitorów agregacji należą mukopolisacharydy, czyli glikozaminoglikany.
Ta teoria powstawania mówi, że tak długo utrzymuje się stan metastabilny dopóki nie pojawią się jądra krystalizacji, a jądra krystalizacji oglądaliście obserwując osad w moczu, to są przede wszystkim nabłonki złuszczające się zarówno z nerki jak i z dróg moczowych, to są bakterie, stąd takie istotne znaczenie ma walka z zakażeniem. Pojawienie się

(…)

… macierzy kostnej, ale funkcja nie dokładnie poznana. Ekspresja genu następuje pod wpływem 1,25 - di - OH - D3, natomiast aktywacja następuje pod wpływem aktywnej witaminy K. Białko jest małe, ma małą masę cząsteczkową, z tego wynika, że można je bez trudu znaleźć w dobowej zbiórce moczu, ma bardzo krótki okres półtrwania z tego wynika ta implikacja, że nie warto go oznaczać w osoczu. Mówiąc o aktywnej witaminie K, mamy na myśli to, że aktywna witamina K to jest taka, której przemiana następuje w nie zaburzonym cyklu witaminy K i wtedy reszty kwasu glutaminowego w osteokalcynie przy udziale witaminy K zamieniają się w GLA (kwas gamma karboksy glutaminowy), który wykazuje zdolność wiązania wapnia, są takie trzy miejsca w cząsteczce osteokalcyny: 17,21,24 - one w wyniku działania witaminy K zyskują…
… na dorosłego już człowieka i powodują, że utrata jest szybsza niż 0,3 - 0,5%. Czynniki przyspieszające utratę masy kostnej.ce
Na pierwszym miejscu wszelkiego typu endokrynopatie: nadczynność przytarczyc, nadczynność tarczycy, hiperkortycyzm.
Dalej niedobór hormonów - menopauza lub niedobór androgenów u mężczyzn w wyniku jakiegoś hipogonadyzmu hipergonadotropowego.
Zaburzenia syntezy metabolitów witaminy D…
… podawania, albo preparatu Ca, albo zbyt dużego spożycia mleka, ewentualnie jakiejś formy przedawkowania, zatrucia witaminą D. Tutaj stężenie parathormonu będzie obniżone. Hiperkalcjuria resorbcyjna - znacznie częstsza niż ta pierwsza. 99% Ca znajduje w kości, tak więc to są wszystkie te sytuacje, które prowadzą do nadmiernej resorbcjiresorpcji tkanki kostnej - nowotwory pierwotne i przerzutowe kości…
… podyktowana jest rodzajem kamienia. W przypadku kamicy nerkowej przede wszystkim należy walczyć z sytuacjami, które doprowadzają do hiperkalcjurii, czyli jeśli mamy hiperkalcjurię absorpcyjną, to należy zmniejszyć podaż mleka i witaminy D, jeśli mamy hiperkalcjurie resorpcyjną to tą najczęściej występującą, czyli nowotwór kości przerzutowy lub pierwotny, jak się na tym etapie medycyny domyślacie to trudno…
… tam zawartych. Jeśli zbyt mocno przesadzą w drugą stronę z PHpH, to w miejsce dotychczas wtrącających się złogów, wytrącają się inne. Dla przykładu: jeśli występuje kamica moczanowa, czyli wytrącają się złogi kwasu moczowego, to wiadomo, że należy mocz zalkalizować. Jakie składniki mineralne znajdujemy w moczu alkalicznym? Trójfosforany amonowo-magnezowe, więc jeśli przesadzimy w stronę zbyt alkalicznego PH…
…, czyli hiperkalcjuria, zwiększone wydalanie szczawianów (szczawianu wapnia), czyli hiperoksaluria, zwiększone wydalanie kwasu moczowego, czyli hiperurykozuria, zwiększone wydalanie cystyny, czyli hipercystynuria itd.
Odpowiedzialne za powstawanie powyższych zaburzeń są przede wszystkim:
Czynniki genetyczne, czyli defekty enzymów biorących udział w przekształcaniu tych substancji, ewentualnie defekt tych enzymów…
…, biochemia tej patologii związana jest z zaburzeniami metabolizmu kości beleczkowej. Patrząc na strukturę organiczną kości to 30% to jest składnik organiczny, mówi się ogólnie, że są to tzw. białka kolagenowe i białka niekolagenowe kości oraz występujące komórki, czyli osteoblasty, osteocyty, osteoklasty. A 70% masy kostnej to jest składnik nieorganiczny. Głównym elementem tego składnika nieorganicznego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz