Biochemia - błony komórkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biochemia - błony komórkowe - strona 1 Biochemia - błony komórkowe - strona 2 Biochemia - błony komórkowe - strona 3

Fragment notatki:


1 8. Biochemia Błony komórkowe Budowa błony komórkowej wnętrze komórki glikolipid białko transbłonowe łańcuchy cukrowe białko transbłonowe sterol polarne głowy lipidów białko peryferyjne dwuwarstwa lipidowa Schemat budowy fosfolipidu kwas tłuszczowy kwas tłuszczowy fosforan alkohol g li c e ro l Typy białek błonowych 2 Zakotwiczenie białek w błonie lipidowej palmitynian - Cys (Ser) myrystynian na Gly (terminalna) farnezyl (lub geranylogeranyl) na Cys kotwoca fosfatydyloinozytolowa Dwuwarstwa lipidowa: micele i liposomy Białka transbłonowe biorące udział  w oddziaływaniach miedzykomórkowych wnętrze komórki błona komórkowa Integryna      kadheryna           N-CAM                selektyna domena wiąŜąca ligand domena adhezyjna domeny immunglobulinopodobne domena lektynowa (wiąŜe cukry) Fuzja błon  komórkowych uwalnianie pęcherzyków z aparatu Golgiego egzocytoza endocytoza fuzja endosomu i lizosomu infekcja wirusowa fuzja plemnika i jaja fuzja wodniczek (u roślin) rozdzielenie 2 błon komórkowych w czasie podziału komórki 3 Fuzja błon komórkowych indukowana przez hameglutyninę w czasie infekcji wirusowej 4 Błona komórkowa jest barierą selektywnie przepuszczalną. Pewne cząsteczki (woda, gazy, mocznik) mogą przejść bezpośrednio przez dwuwarstwę bez Ŝadnej pomocy,  ale inne cząsteczki (cukry, aminokwasy, jony) wymagają obecności integralnych białek transportujacych. Transport: bierny i czynny. Bierny nie wymaga energii, następuje zgodnie z gradientem (od stęŜenia wyŜszego do niŜszego). Czynny wymaga energii (transport od niŜszego stęŜęnia do wyŜszego). Transporter ułatwia dyfuzję przez błonę zmniejszając energię aktywacji ( ∆G) Hydrofobowe Polarne Naładowane Struktura ludzkiego transportera glukozy Struktura ludzkiego transportera glukozy Dystrybucja polarnych  i hydrofobowych aminokwasów w helisie  α Asocjacja 4 helis  α tworzy hydrofobowy kanał Model transportu glukozy w erytrocytach D-glukoza wnętrze komórki błona komórkowa receptor dla insuliny insulina 1. Transportery glukozy zatrzymane wewnątrz  komórki w pęcherzykach  membranowych 2. Insulina wiąŜe się do receptora ⇒ pęcherzyki wędrują na  powierzchnię komórki,  zwiększając ilość transporterów glukozy 3. Kiedy stęŜenie insuliny spada, pęcherzyki są usuwane z powierzchni komórki poprzez endocytozę 4. Małe pęcherzyki łączą się z endosomami 5. Endosomy tworzą małe pęcherzyki transporter  glukozy Jak działa insulina? 5 Cukrzyca jest to przewlekła choroba metaboliczna, 

(…)

….
VTA: Ventral Tegmental Area
11
VTA uwalnia dopaminę równieŜ do przegrody (septum), ciała
migdałowatego (amygdala) i do płata czołowego kory mózgowej.
Pobudzony nucleus accumens stymuluje czynności motoryczne,
podczas gdy pobudzony płat czołowy kory mózgowej powoduje
skupienie uwagi.
Wszystkie regiony związane z przyjemnością połączone są
za pomocą specjalnej wiązki neuronów, zwanej medial
forebrain…
…. Acetylocholina wiąŜe się
do receptora, powodując
otwarcie kanału jonowego.
5. Na+ i Ca2+ wchodzą do
kanału, depolaryzując
akson postsynaptyczny.
Elektryczny sygnał
przemieszcza się dalej.
akson
presynaptyczny
potencjał
czynnościowy
pęcherzyk
synaptyczny
Neuroprzekaźniki powstają z aminokwasów
kanał K+
bramkowany
potencjałem
2. Kiedy potencjał czynnościowy
dociera do końca aksonu,
otwierają się kanały Ca2…
…).
Kanał Na+:
mechanizm działania
Polaryzacja błony
powoduje przesunięcie
sensora napięcia w stronę
zewnętrzną błony.
Przesunięcie to umoŜliwia
otwarcie kanału
jonowego.
bramka
aktywująca
zamknięcie
bramka inaktywująca (otwarta)
Zamyka się natychmiast po otwarciu
bramki aktywującej (mechanizm kuli i łańcucha)
bramka
aktywująca
zewnątrz
błona spolaryzowana,
kanał zamknięty
wewnątrz
sensor
napięcia (dodatnio naładowany)
fugu (kolcobrzuch, najeŜka)
kanał jonowy
błona zdepolaryzowana,
kanał otwarty
Tetrodotoksyna,
inhibitor transportu Na+,
bardzo silnie wiąŜe się
z kanałem sodowym (KI= 1nm).
Dawka śmiertelna
dla człowieka: 10 ng.
6
Struktura wielobiegunowej komórki nerwowej. Akson jest otoczony
osłonką mielinową
Przewodzenie impulsu wzdłuŜ aksonu
Akson w stanie
spoczynku
Silny bodziec wywołuje
lokalnie…

są homologiczne)
centralny kanał jonowy
powstaje ze złoŜenia helis M2
7
Działanie kanału acetylocholinowego
hydrofobowe reszty Leu
helisy M2
zamykają kanał
Aminokwasy alifatyczne (Lys, Orn)
alkaloidy pirydynowe
Polarne reszty helisy M2
umoŜliwiają przejscie jonów
nikotyna
2 acetylocholiny
Nikotyna imituje działanie acetylocholiny
poprzez stymulację receptorów
dla acetycholiny.
Związanie nikotyny powoduje…
… bundle (MFB). Jej aktywacja powoduje, Ŝe człowiek
stara się powtarzać czynności wywołujące przyjemne doznania.
MFB składa się z aksonów które uŜywają dopaminy jako przekaźnika.
Narkotyki:
1. Dołowniki (downers): zmniejszają aktywność i uspokajają.
Dają poczucie euforii i odpręŜenia, znoszą stres.
Niektóre dostępnie legalnie.
Opiaty (morfina, heroina) i trankwilizery (środki uspokające…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz