Biblioteka wejścia wyjścia X-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 294
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biblioteka wejścia wyjścia X-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Biblioteka wejścia wyjścia X dla wszystkich strumieni plikowych została zdefiniowana funkcja: bool eof(); zwraca wartos´c´ t rue jez˙eli przy operacji na pliku został osia˛gnie˛ty koniec pliku (EOF) operator ! zastosowany wobec strumieni plikowych ma identyczne zastosowanie jak dla pozostałych strumieni, a sygnalizuje tak˙ze np.: błe˛dy wejs´cia-wyjs´cia (np. brak miejsca na urza˛dzeniu na którym ma zosta´c utworzony plik) brak pliku, który ma zosta´c otwarty do czytania przed podj˛eciem próby pisania lub czytania do/z pliku nale˙zy sprawdzi´c czy plik został pomy´slnie otwarty ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz