Bezpodstawne wzbogacnie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpodstawne wzbogacnie - strona 1

Fragment notatki:


Bezpodstawne wzbogacenie Jest to instytucja uregulowana w art. 405 k.c. Przepis ten stanowi: „ Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”. Przesłanki odpowiedzialności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia: wzbogacenie jednego podmiotu, zubożenie drugiego podmiotu, związek między wzbogaceniem a zubożeniem bezpodstawność wzbogacenia. Wzbogacenie - może polegać nie tylko na powiększeniu aktywów majątku, ale także na zmniejszeniu jego pasywów lub oszczędzeniu wydatków. Zubożenie - podobnie jak wzbogacenie musi przybrać postać majątkową, może ono polegać także na nieodpłatnym świadczeniu usług przez zubożonego lub naruszeniu przysługujących mu praw.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz