BBC - historia telewizji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
BBC - historia telewizji - strona 1 BBC - historia telewizji - strona 2 BBC - historia telewizji - strona 3

Fragment notatki:

BBC Za początek BBC ( British Broadcasting Corporation) można uznać dzień 18 października 1922 roku, kiedy to wiodący producenci sprzętu radiotelegraficznego założyli korporacje. Działania BBC określa Karta Królewska ( Royal Charter) oraz Licencja i Porozumienie, ( Licence and Agreement). Karta to przywilej uprawniający do nadawania programów radiowych i telewizyjnych, zaś Licencja określa warunki prowadzonych przez BBC operacji czy też nadawania na podstawie Karty.
Karta Królewska nadawana jest, co kilka lat. Określa cele i zadania korporacji, zawiera fundamentalne zasady, na których opiera się działalność BBC. Rząd przed odnowieniem Kart powołuje komitet oceniający działalność korporacji i sugerujący przyszłe działania. Zaś te rekomendacje zawarte są w raporcie na podstawie, którego rząd publikuje dokument noszący nazwę „White Paper”. Równolegle do tego dokumentu powstaje raport BBC, w którym określa ona swój stosunek do rekomendacji komitetu. Wymiana stanowisk i poglądów w parlamencie w oparciu o publikacje rządu i korporacji jest podstawą do wydania nowej Karty.
Za swoją działalność prowadzoną w służbie społecznej BBC odpowiada przed parlamentem ( jest to swoista forma pośredniej odpowiedzialności przed społeczeństwem).
W 1927 roku Company zmienia nazwę na Corporation oraz uzyskuje I Kartę Królewską. W niej określono cele, uprawnienia i powinności korporacji. Określono też obowiązujące do dziś zasady organizacyjne tzn. BBC zarządza Rada Gubernatorów, będących powiernikami i wyrazicielami interesu publicznego, która określa cele i zadania Korporacji. Członków na okres 5 lat powołuje monarcha i jego Rada, kandydatury zgłasza premier. W skład Królewskiej Rady wchodzą wybitni politycy ze wszystkich ważnych partii politycznych.
W 1937 Karta nadała prawa emisji programów radiowych dla kolonii i terytoriów zamorskich oraz powierzyła BBC prowadzenie emisji telewizyjnych. Tym zalegalizowano uruchomiony przez korporację w 1932 roku Empire Service - światowy serwis radiowy dla zagranicy. Serwis był skierowany głównie do Brytyjczyków mieszkających w koloniach i dominiach, od Afryki i Azji, po Kanadę i Australię. Audycje z Londynu (w języku angielskim) miały wzmacniać ich więź z krajem macierzystym. Serwis Zagraniczny, przemianowany na Serwis Światowy BBC, informował (często jako pierwszy) o wszystkich najważniejszych i przełomowych wydarzeniach. W tym o wojnach i rozejmach, lądowaniu astronautów na Księżycu, wyborze Papieża-Polaka, narodzinach „Solidarności”, upadku komunizmu. Sekretarz Generalny ONZ, Kofi Annan, określił Serwis Światowy BBC jako “chyba największy prezent, jaki Wielka Brytania dała światu w tym stuleciu”. W 1991 r. Serwis Światowy - z myślą o poszerzeniu kręgu odbiorców na wszystkich kontynentach - rozpoczął transmisję programów telewizji satelitarnej BBC World Service TV. Po reorganizacji w 1995 r. powstały dwie stacje telewizji satelitarnej: BBC WORLD (nadająca wyłącznie wiadomości przez całą dobę) i BBC PRIME, (emitująca programy rozrywkowe w ramach BBC Worldwide - komercyjnego działu BBC).


(…)

…. Poza wiadomościami i programami politycznymi, Sekcja Polska nadawała od lat 50 regularne audycje kulturalne, muzyczne, religijne i naukowe. Występowało w nich wielu wybitnych muzyków, malarzy, aktorów, pisarzy i poetów, nie tylko polskich. 25 października 2005 dyrekcja Serwisu Światowego BBC ogłosiła plany restrukturyzacyjne przewidujące zamknięcie 10 sekcji językowych i otwarcie kanału telewizyjnego w języku arabskim. Zamknięto 10 sekcji: bułgarską, chorwacką, czeską, grecką, kazachską, polską, słowacką, słoweńską, tajską i węgierską. Ostatnia audycja radiowa Redakcji Polskiej BBC została nadana 23 grudnia 2005.
TELEWIZJA
W Wielkiej Brytanii odpowiednikiem naszej „Jedynki” jest BBC One pełniący na wyspach funkcję pierwszego programu telewizji publicznej. Jest to najdłużej nadający ze wszystkich istniejących…
… zbrojnych i o głównych wydarzeniach politycznych.Dzienniki uzupełniane były reportażami z frontów walki oraz wystąpieniami czołowych przywódców politycznych i wojskowych. Radio BBC było pomostem łączącym Londyn, gdzie mieściły się wówczas rząd polski i naczelne dowództwo wojskowe, z okupowanym krajem. Kiedy między wchodnią i zachodnią Europą zapadła żelazna kurtyna, a władze komunistyczne starały…
… odróżniającym pozostaje wciąż nocna ramówka. Znanymi produkcjami „Dwójki” są: Top Gear, Hotel Zacisze, Najsłabsze ogniwo czy Ja, Klaudiusz.
BBC World - telewizyjny kanał informacyjny dostępny tylko w przekazie cyfrowym (do 18 kwietnia 2006 także analogowym), należący do BBC World Ltd., komercyjnego skrzydła BBC. W przeciwieństwie do większości kanałów BBC, BBC World nie jest w żaden sposób dotowane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz