baza danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
baza danych - strona 1 baza danych - strona 2 baza danych - strona 3

Fragment notatki:


Baza danych Baza danych służy do tworzenia i zarządzania zapisanymi danymi w systemie komputerowym. Prosta baza obejmuje jedną lub kilka tabel, natomiast bardziej rozbudowane bazy posiadają dziesiątki jak nie setki tabel zawierających mnóstwo rekordów. Do identyfikacji rekordów baza wykorzystuje jeden lub kilka indeksów. Dane w bazie są przechowywane w postaci pól i rekordów. Pole w bazie odpowiada pojedynczemu elementowi np. pola ( Imię, nazwisko, adres). Komplet pól tworzy rekord. Możemy wyróżnić bazy lokalne oraz typu klient-server.
Lokalne bazy danych Są to najprostsze bazy danych, które w całości znajdują się na jednym komputerze np. prosta baza zawierająca spis ludności w danym mieście. Baza ta będzie się zawierać tylko w jednej tabeli. Wszelkie zmiany użytkownik będzie bezpośrednio nanosił na ta tabele np. dodawanie, usuwanie lub aktualizację poszczególnych rekordów. Przykładem lokalnych baz danych mogą tu być: Access, Paradox, dBase.
Bazy typu klient-server Główna baza tego typu jest przechowywana w zasobach serwera, który to na ogół jest wydzielony jako osobny komputer. Dostęp do niego jest realizowany za pośrednictwem innych komputerów - oczywiście przez sieć, zatem nie musza się znajdować blisko siebie by korzystać z takiej bazy. Użytkownicy korzystając z takiej bazy nie korzystają bezpośrednio z jej zasobów, ponieważ odbywa się to za poœrednictwem programów zwanych klientami.
Jeśli chodzi o serwery to najbardziej popularne na rynku obecnie są produkty firm: InterBase, Oracle, Sybase, Informix oraz Microsoft. Bardzo ważna cechą serwera jest możliwość korzystania wielu użytkowników, a wszystko to związane jest z licencją sprzedawaną przez producentów tego oprogramowania.
Architektura baz danych: - Jednowarstwowe bazy danych to takie, które wykonują natychmiast wszelkiego rodzaje zmiany, zaś program, który udostępnia użytkownikowi zawartość bazy ma z nim bezpośredni kontakt.
- Dwuwarstwowe bazy danych - klient porozumiewa się z serwerem za pomocą specjalnych sterowników. Jeśli chodzi o samo połączenie to jest ono zależne od samego serwera, natomiast kontrolowanie poprawności danych zależy od klienta. Rozwiązanie takie wiąże się ze sporym obciążeniem programu klientckiego.
Większość lokalnych baz danych opiera się na jednowarstwowym modelu natomiast bazy typu klient-serwer na dwu lub wielowarstwowym modelu architektury baz danych.
Podział i charakterystyka baz danych Obecnie ludzie którzy zajmują się na co dzień bazami danych mogą łatwo stwierdzić, że różnią się pomiędzy sobą w wielu aspektach. Praktycznie każda baza tworzy swoją własną kategorię i trudno je zaszufladkować. Różnice te są bardzo widoczne w przypadku baz relacyjnych i baz obiektowych.


(…)

… grupy:
- język definiowania danych (Data Definition Language - DDL), który umożliwia definiowanie struktury danych zawartych w bazie. - Język manipulowania danych (Data Manipulation Language - DML),który umożliwia wypełnienie, modyfikowanie i usuwanie danych z bazy. - Język sterowania danych (Data Control Language), który umożliwia sterowanie transakcjami tj. akceptacja lub wycofanie. - Język zapytań…
… dziedziczenia.
Obiektowe bazy danych łącza własności obiektowości i obiektowych języków programowania z możliwościami systemów bazodanowych. Rozszerzają możliwości obiektowych jeżyków programowania (takich jak C++, Java czy Smalltalk) czyniąc z nich narzędzia do łatwego i efektywnego tworzenia systemów baz danych zmniejszając stopień złożoności i ilość kodu programów.
Język zapytań
Obiektowo zorientowany język staje się zarówno językiem programowania jak i językiem bazy danych, zapewniając bezpośrednia zależność miedzy obiektem w aplikacji a obiektem w bazie. Z takiej bezpośredniej zależności korzystają języki definicji danych, przetwarzania danych oraz zapytań. OBDMS zostały do tej pory zintegrowane z językami C++, C, Smalltalk, Java oraz LISP.
Standard ODMG-93 dostarcza dodatkowo język OQL. Język…
… obliczeniowy (computational model).
Relacyjne bazy danych (RDBMS)
Za autora technologii relacyjnych baz danych uważa się E. F. Codda. Ostatecznie standard RDBMS został opracowany przez ANSI X3H2. Zwykle produkt kwalifikuje się przy pomocy wersji specyfikacji języka SQL'96 ostatni to SQL'92.
Model danych
Dane przechowywane są w tabelach, z których każda ma stalą ilość kolumn i dowolna ilość wierszy. Wiersze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz