Bankowy system informatyczny i jego funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowy system informatyczny i jego funkcje - strona 1 Bankowy system informatyczny i jego funkcje - strona 2 Bankowy system informatyczny i jego funkcje - strona 3

Fragment notatki:

Bankowy system informatyczny Jest to skomputeryzowany i wyposażony w media teleinformatyczne system informacyjny, realizujący specyficzne funkcje instytucji banko­wych i relacji pomiędzy nimi, w celu zapewnienia doskonalszej obsługi klienta (w miejscu funkcjonowania banku lub na odległość) oraz usprawnieniu funkcji zarządzania bankiem. Geneza i rozwój BSI lata 60. - rozwój dużych komputerów - transakcyjne przetwarzanie numeryczne,
lata 70. - utrwalenie pozycji dużych komputerów i rozwój minikomputerów - przetwarzanie w systemach dedykowanych lub wyspecjalizowanych ośrodkach zewnętrznych,
lata 80. - mikrokomputery + sieci - skracanie czasu przetwarzania i zwiększanie zakresu obszarów obejmowanych komputeryzacją,
lata 90. - wszystkie rodzaje komputerów - wprowadzanie zintegrowanych systemów zorientowanych na obsługę klienta, z drugiej strony rozwój bankowości elektronicznej i internetowej.
Fazy rozwoju informatyki Faza wczesna przetwarzania transakcyjnego 1960-70 r.,
Faza burzliwego rozwoju informacyjnych systemów zarządzania w bankowości (MIS) - 1970-77 r.,
Faza produktywna informatycznych systemów zarządzania w latach (DSS+ES) 1978-85 r.,
Faza zmian technologicznych systemów wspomagających decyzje - 1986-1990 r.,
Faza zmiany filozofii i systematyki tworzenia systemów informatycznych rozwój zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania - od 1990 r.,
Faza zdalnych systemów - bankowość elektroniczna od 1994 r.,
Faza systemów globalnych - bankowość internetowa od 1998 r.
Faza wczesna przetwarzania transakcyjn ego 1960-70 Duże, drogie, wolne komputery o awaryjności do 60% czasu pracy, w wyodrębnionych ośrodkach informatycznych,
Uciążliwe prace, nad przygotowaniem i wprowadzaniem danych,
Zakres dotyczy głównie automatyzacji obejmującej: Księgowość,
Prace administracyjne typu - kadry, płace,
Statystyki i raporty zewnętrzne.
Faza burzliwego rozwoju informacyjnych systemów zarządzania w bankowości (MIS) 1970-77 Koncentracja prac na obsłudze rachunków bankowych - systemy finansowo-księgowe,
Zapewnienie podstawowego wyposażenia informatycznego - duże komputery, drukarki, taśmy, dyski stałe, czytniki taśm i kart perforowanych,
Realizacja systemów scentralizowanych typu wsadowego,
Rejestracja danych wejściowych w scentralizowanych ośrodkach przetwarzania (perforacja taśm i kart),
Prezentacja danych wyjściowych głównie w postaci wydruków i dostarczanie ich w tej postaci użytkownikowi,
Ograniczona pojemność i szybkość działania sprzętu.
Faza produktywna informatycznych systemów zarządzania w latach (DSS+ES) 1978-85 modernizacja działań poprzedniej fazy,


(…)

… - proste algorytmy, olbrzymia ilość klientów i transakcji) - trudności w konstruowaniu wspólnego oprogramowania,
Hurtownia danych - odciążenie operacyjnego przetwarzania danych, poprzez utrzymywanie repozytorium danych w różnych agregacjach i przekrojach, co przyspiesza procesy wyszukiwawcze.
System obsługi wielu walut i relacje pomiędzy nimi
Prowadzenie odrębnych ksiąg dla każdej waluty, w dowolnym…
… zadaniem dla systemu informatycznego jest uzyskanie informacji pochodzącej zarówno bankowości hurtowej jak i detalicznej niezbędnych dla obliczenia pozycji klienta, ryzyka itp.,
Stosuje się do tego przeważnie hurtownie danych, żeby nie przetwarzać księgi głównej w trybie rzeczywistym (co przyspiesza przetwarzanie, ponieważ hurtownia może się rozliczać z księgą główną w postaci sald rozliczeń częściowo…
… przez zaufanych administratorów, automatyczne rozpoznawanie klienta - linie papilarne, wzór siatkówki oka itp..
Na poziomie aplikacji - stosowanie dodatkowego hasła lub kart magnetycznych, przypisaniu opcji menu poszczególnym użytkownikom, wprowadzenie zakazu modyfikacji pól systemowych, przydziale limitów kwotowych na poziomie typów transakcji zróżnicowanych dla typów personelu, zabezpieczenie…
… zamkniętych rachunków zgodnie z decyzją użytkownika. Rachunki przeniesione do archiwum mogą być reaktywowane.
ZORBA 3000 (4)
Obsługa rachunków i operacji w PLZ:
?     rachunki bieżące (+linia kredytowa),
?     rachunki terminowe,
?     rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe/czekowe (+linia kredytowa),
?     lokaty terminowe,
?     książeczki oszczędnościowe,
?     bony oszczędnościowe.
Rodzaje operacji…
…:
?     w gotówce,
? czekiem wystawionym w ciężar rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego należącego do osoby fizycznej lub rachunku bieżącego należącego do osoby prawnej,
?     przelewem z innego rachunku np. książeczki oszczędnościowej.
Wypłaty z rachunków mogą być dokonywane:
?     w gotówce na podstawie dowodu wypłaty lub czeku,
?     przelewem na podstawie wypełnionego przez klienta dowodu wypłaty…
…”, parametryzacja oraz nadmiarowość, z której wybierane są moduły potrzebne użytkownikowi,
Parametryzacja - definiowanie różnych produktów i transakcji, planów kont i księgowań automatycznych, rodzajów użytkowników i transakcji im przypisanych,
Generowanie ekranów, różnych przekrojów raportów, nagłówków, zawartości katalogów, odwzorowań graficznych itp.,
Określanie zakresu typów transakcji odpowiednich dla klienta…
…,
Ułatwienia dla prowadzenia polityki zagranicznej banku i strategii działania na rynkach lokalnych.
Specyfika operacji księgowych
W banku występuje specyficzny, charakterystyczny, nie spotykany w innych organizacjach gospodarczych plan kont. Plan kont przystosowany jest dokładnie do operacji wykonywanych w banku. Bankowy plan kont zapewnia porównywalność w czasie i w przestrzeni (porównania międzybankowe…
… bankowe przetwarzano we własnych ośrodkach informatycznych i w ośrodkach zewnętrznych - wojewódzkiej sieci ZETO. Były to systemy na maszyny duże - serii ODRA (ICL 1900), później maszyny systemu RIAD lub IBM 360/370. Informacje do przetworzenia dostarczane były poprzez zwykłe środki transportu mediami typu: taśma, dyskietka, karta perforowana. Z powrotem - głównie w postaci wydruków.
Od 1976 r. kryzys…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz