bankowość - Wskaźnik rentowności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bankowość  - Wskaźnik rentowności - strona 1

Fragment notatki:

Co w niej znajdziecie. Tabelki i mnóstwo przydatnej teorii. A o czym dokładnie jest ta notatka. Otóż analiza rentowności, analiza płynności, analiza zadłużenia, wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik udziału kapitałów, wskaźnik zadłużenia długoterminowego.

Witam wszystkich Dziś po zajęciach otrzymaliśmy pytania od dr Brońskiego Będą 2 pojęcia i 2 pytania opisowe Z pojęć które mogą się pojawić dr wymienił: - COP -NEP - kapitalizm państwowy - merkantylizm - rewolucja przemysłowa - rewolucja meidzi - mówił coś o Holandii ale nie wiem o co chodzi trzeba poszukać
tego w notatkach Pytania opisowe - Rewolucja Neolityczna- przedstawić i opisać - Karol Wielki - ojciec integracji Europy Przedstaw przyczyny i skutki
upadku - Przedstaw poglądy ekonomiczne średniowiecza - Przedstaw dylematy i problemy w rozwoju Rosji w epoce Piotra I - Przedstaw dylematy i problemu rozwoju Galicji - Przedstaw dylematy i problemy rozwoju radzieckiej gospodarki w
latach 1918-1921(?) Witam wszystkich Dziś po zajęciach otrzymaliśmy pytania od dr Brońskiego Będą 2 pojęcia i 2 pytania opisowe Z pojęć które mogą się pojawić dr wymienił: - COP -NEP - kapitalizm państwowy - merkantylizm - rewolucja przemysłowa - rewolucja meidzi - mówił coś o Holandii ale nie wiem o co chodzi trzeba poszukać tego w
notatkach Pytania opisowe - Rewolucja Neolityczna- przedstawić i opisać - Karol Wielki - ojciec integracji Europy Przedstaw przyczyny i skutki
upadku - Przedstaw poglądy ekonomiczne średniowiecza - Przedstaw dylematy i problemy w rozwoju Rosji w epoce Piotra I - Przedstaw dylematy i problemu rozwoju Galicji - Przedstaw dylematy i problemy rozwoju radzieckiej gospodarki w latach
1918-1921(?)

(…)

… - płatnymi w ciągu roku.
Podstawowe wielkości wskaźników płynności prezentuje poniższa tabela:
Wskaźniki 31-12-2004
31-07-2005
Wskaźnik ogólnej płynności
majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe bieżące
2,7
2,5
Wskaźnik szybki płynności
Majątek obrotowy - zapasy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania bieżące
1,58
1,50
Wskaźnik gotówkowej płynności
środki pieniężne / zobowiązania bieżące
0,15
0,17
Podstawowym miernikiem zdolności firmy do spłacenia wszystkich jej zobowiązań bieżących, przez upłynnienie posiadanych zasobów majątku obrotowego, jest wskaźnik ogólnej płynności, obliczany jako stosunek majątku obrotowego do zobowiązań bieżących (krótkoterminowych + rozliczenia międzyokresowe kosztów). Normą wartości wskaźnika płynności jest przedział 1,2-2,0. Oznacza to, że wartość…
… roku natomiast w 2005 roku obniżył się do 25 dni, co świadczy o szybszym obrocie zapasów i płynności produkcji.
Ocena ryzyka kredytowego
Właściwa ocena zdolności kredytowej jednostki gospodarczej pozwala na ograniczenie ryzyka kredytowego. Poprzez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.
Ocenę ryzyka kredytowego firmy „CHEMIA” wg danych…

Przy ocenie sytuacji finansowej firmy „CHEMIA” posłużono się następującymi wskaźnikami:
rentowności płynności
stabilizacji finansowej
sprawności działania.
Analiza rentowności
Rentowność stanowi podstawowy miernik informujący o szybkości zwrotu zaangażowanego w przedsiębiorstwo kapitału. Analiza rentowności ma na celu ustalenie relacji zysku do istotnych elementów bilansu i rachunku zysków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz