Bankowość centalna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość centalna- opracowanie - strona 1 Bankowość centalna- opracowanie - strona 2 Bankowość centalna- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Literatura obowiązkowa
1. Red. nauk A. Sławiński; Polityka pieniężna. C.H.BECK,
Warszawa 2011
2. I . Pyka ; Bank centralny na współczesnym rynku
pieniężnym. Dyscyplina regulacyjna, skuteczność,
instrumenty. C.H. Beck, Warszawa 2010.
3. Red. nauk. W. Przybylska- Kapuścińska ;Współczesna
polityka pieniężna , Difin , Warszawa 2008.
Bankowość centralna – geneza
i przesłanki powstania
1.Istota bankowości centralnej
2.Bank centralny w systemie bankowym
3.Ewolucja zadań banków centralnych
Bankowość centralna
 System organizacji tradycyjnego pośrednictwa finansowego
– banków – instytucji kredytowych
 Odnosi się do działalności banków centralnych i różnych
przedsiębiorstwa bankowych (banki komercyjne, banki
uniwersalne , spółdzielcze , hipoteczne …etc.)
 Nieraz traktowana jest jako dziedzina wiedzy o zasadach
funkcjonowania banków – instytucji kredytowych
 Model bankowości centralnej powstał w efekcie potrzeb
zachowania równowagi pieniężnej gospodarki światowej
nękanej kryzysami finansowymi
Bankowość centralna
 Momentem przełomowym był w powierzaniu zadań bankom
centralnym był upadek systemu monetarnego waluty złotej.
 Ostateczne załamanie tego systemu nastąpiło w 1976 roku
 Banki centralne otrzymały nowe zadania przekształcając się
w instytucje publiczne działające na zlecenie władzy
ustawodawczej pełniąc funkcji instytucji państwowej
 Banki centralne przestały pełnić funkcje komercyjne stając
się instytucjami o charakterze zarobkowym
Pierwsze banki centralne
Powstawały w różnych okresach
1657 – Bank Szwecji
1694 – Bank Anglii
1913 – System Rezerwy Federalnej –USA
1.01.1999 – rozpoczyna swą działalność EBC
Banki te realizowały różne zadania
Bankowość centralna rozwinęła się pod koniec XVII wieku
Wtedy to powstaje potrzeba wydzielenia funkcji banku centralnego w
wielu państwach – 1900 rok –funkcjonuje w świecie 18 banków
centralnych
 W Europie pod koniec XIX wieku większość państw miała banki
centralne
Podstawowy cel działalności banków
centralnych :
wiarygodny i stabilny pieniądz, który zapewnia
podmiotom krajowym i zagranicznym wysoką
sprawność i bezpieczeństwo prowadzonej
działalności gospodarczej.
Realizacja celu wymagała od banków centralnych
 W ujęciu przedmiotowym przyjęcia zasad ;
a) emisji znaków pieniężnych,
b) obiegu pieniężnego,
c) stosunków pieniężnych z zagranicą.
 W ujęciu podmiotowym określenia sposobu
funkcjonowania instytucji monetarnych-
System bankowy- najważniejszy
element systemu finansowego
 Ogół instytucji bankowych w danym kraju
kształtujących i regulujących warunki
zaopatrywania podmiotów niefinansowych w
środki płatnicze
 w ujęciu podmiotowym – bank centralny i
banki komercyjne
Bank centralny
 funkcjonuje zgodnie z przyjętymi
rozwiązaniami prawnymi i tradycją
 Przyjmuje się ,że pełni funkcje;
-Banku banków
-Banku emisyjnego
- Banku państwa
Bank banków
 Organizuje i współuczestniczy w systemie
rozliczeń pieniężnych
 Reguluje działalność banków komercyjnych
 Wspiera system

(…)


Bank państwa
 Obsługa budżetu państwa
 Prowadzenie rachunków bankowych
Bank centralny realizuje więc różne zadania :
 emituje pieniądz gotówkowy i kreuje pieniądz
bezgotówkowy,
 zarządza rezerwami walutowymi,
 z rządem współzarządza kursem walutowym,
 realizuje politykę dewizową państwa,
 zapewnia bezpieczeństwo obiegu pieniądza bankowego,
 zapewnia bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego,
 prowadzi usługi bankowe wobec rządu i jego instytucji.
Ewolucja zadań banków
centralnych
 Dokonuje się stale pod wpływem różnych wydarzeń
gospodarczych
 Inflacja , stagflacja, recesja gospodarki światowej ,
niestabilność rynków finansowych, bąble spekulacyjne ,
globalny kryzys finansowy.
 Powstają nowe koncepcje bankowości centralnej ;
globalnego banku centralnego , instytucji powiernictwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz