Bank centralny i system pieniężny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bank centralny i system pieniężny - strona 1 Bank centralny i system pieniężny - strona 2 Bank centralny i system pieniężny - strona 3

Fragment notatki:

. BANK CENTRALNY I SYSTEM PIENIĘŻNY
2 funkcje banku centralnego:
- bank banków - działa jako bankier dla banków komercyjnych, zapewniając sprawne
funkcjonowanie dla całego systemu bankowego
- bank państwa - sprawuje kontrolę nad podażą pieniądza i finansuje deficyt budżetu państwa
Bank centralny a podaż pieniądza - czyli metody oddziaływania przez bank centralny na podaż
pieniądza w gospodarce.
Podaż pieniądza - suma gotówki w obiegu poza systemem bankowym oraz wkładów w bankach
komercyjnych i w towarzystwach budowlanych.
Baza monetarna - ilość gotówki dostarczanej przez bank centralny zarówno bankom komercyjnym,
jak i sektorowi pozabankowemu.
Mnożnik kreacji pieniądza - wielokrotność, jaką stanowi podaż pieniądza w stosunku do bazy
monetarnej.
Rezerwy obowiązkowe - stopa rezerw obowiązkowych jest to minimalna relacja rezerw gotówkowych
do wkładów, jaką muszą utrzymywać banki komercyjne na mocy decyzji banku centralnego.
Jeśli stosowany jest wymóg rezerw obowiązkowych, to banki komercyjne mogą utrzymywać większe
od minimalnych rezerwy gotówkowe, ale nie mogą utrzymywać ich mniej. Jeśli ich zasób gotówki
spadnie poniżej wymaganego poziomu, to muszą one natychmiast pożyczyć gotówkę (zwykle od
banku centralnego), aby przywrócić wymaganą stopę rezerw obowiązkowych.
Jeśli bank centralny wymaga utrzymywania rezerw obowiązkowych ponad poziom, który przezorne
banki utrzymywałyby i tak w każdych warunkach, powstaje efekt polegający na ograniczeniu zakresu
kreacji wkładów bankowych, obniżeniu wartości mnożnika kreacji pieniądza oraz zmniejszeniu podaży
pieniądza przy każdym danym poziomie bazy monetarnej. Podobnie, jeśli obowiązuje już jakaś stopa
rezerw obowiązkowych, to jej podwyższenie spowoduje zmniejszenie po daży pieniądza.
Stopa dyskontowa - stopa procentowa stosowana przez bank centralny przy udzielaniu pożyczek
bankom komercyjnym.
Operacje otwartego rynku - występują wtedy, gdy bank centralny zmienia wielkość bazy monetarnej,
kupując lub sprzedając papiery wartościowe na otwartym rynku.
Operacje otwartego rynku pozwalają wpłynąć na wielkość bazy monetarnej. Ponieważ podaż
pieniądza to iloczyn bazy monetarnej i mnożnika kreacji pieniądza, operacje otwartego rynku wpływają
równocześnie na rozmiary podaży pieniądza.
Inne funkcje banku centralnego - czyli rola banku centralnego w dziedzinie sterowania podażą
pieniądza i realizacji polityki pieniężnej państwa.
Ostatnia instancja kredytowa - instytucja zdolna do udzielania pożyczek bankom i innym instytucjom


(…)

… zdolna do udzielania pożyczek bankom i innym instytucjom
finansowym w sytuacjach, gdy panika na rynkach finansowych zagraża całemu systemowi
finansowemu.
Rola banku centralnego jako pożyczkodawcy ostatniej instancji sprowadza się nie tylko do zwykłej
ochrony złożonego i wzajemnie powiązanego wewnętrznie nowoczesneg o systemu finansowego, w
którym bankructwo jednego banku mogłoby spowodować upadek…
… przez państwo od własnego społeczeństwa
- dodrukowanie pieniędzy
Popyt na pieniądz - wyodrębniamy 3 podstawowe zmienne, które określają popyt na pieniądz: stopę
procentową, poziom cen (albo inaczej przeciętną cenę dóbr i usług) oraz realny dochód
Motywy trzymania pieniądza - Źródeł dążenia ludzi do posiadania pieniędzy należy więc upatrywać w
dwóch funkcjach:
- pieniądz jest zasobem. Jest to inaczej ilość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz