Badanie wzmacniacza rezystorowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2359
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie wzmacniacza rezystorowego - strona 1 Badanie wzmacniacza rezystorowego - strona 2 Badanie wzmacniacza rezystorowego - strona 3

Fragment notatki:

Badanie wzmacniacza rezystorowego
1 Wstęp teoretyczny
CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE TRANZYSTORA - wyrażają związek między jego prądami i napięciami w stanie zwarcia obwodu wejściowego . Nazywane są statycznymi ponieważ przy pomiarze przynajmniej jeden z parametrów ma wartość stałą , podczas gdy pozostałe są zmienne.
CHARAKTERYSTYKA WYJŚCIOWA-podaje zależność prądu kolektora od napięcia kolektor-emiter dla różnych prądów bazy przy różnych napięciach bazy Można z tej charakterystyki wyznaczyć wzmocnienie prądoweoraz rezystancję wyjściową tranzystora : - [ rys.1 ]
CHARAKTERYSTYKA PRZEJŚCIOWAjest to zależność pomiędzy prądem kolektora , a prądem bazy dla dwóch wartości napięć kolektor -emiter. Charakterystyka przejściowa jest prawie na całej długości linią prostą , a więc prąd kolektora jest proporcjonalny do prądu bazy. Tranzystor pracuje zatem bez zniekształceń.
Z charakterystyki tej można obliczyć dla układu wspólny emiter współczynnik wzmocnienia prądowego : - [ rys.2 ]
CHARAKTERYSTYKA WEJŚCIOWA -jest to zależność prądu -bazy od napięcia . Z charakterystyki tej można wyznaczyć rezystancję wejściową tranzystora, tj. rezystancję emiter-baza dla określonego punktu pracy np. P.: . - [ rys.3 ]
rys.1 rys.2 rys.3
PARAMETRY MIESZANE TRANZYSTORA - określają właściwości tranzystorów przy małych
częstotliwościach i małym sygnale . Są to tzw. parametry `h' (układ mieszany)
-Rezystancja wejściowa przy zwartym wyjściu dla prądu zmiennego (U2=0) -Współczynnik przenoszenia napięcia w kierunku odwrotnym przy otwartym wejściu (), charakteryzuje on stopień wpływu napięcia wyjściowego na wejściowe, -Współczynnik wzmocnienia prądowego przy zwartym wyjściu (),
-Konduktancja wyjściowa przy otwartym wejściu (),
Układ tych parametrów ,łatwy do zmierzenia na zewnętrznych zaciskach , charakteryzuje jednoznacznie czwórnikowy układ tranzystora.
Wzory do obliczania wzmacniacza z tranzystorem pracującym w układzie WE:
Wzmocnienie prądowe [A/A]
Wzmocnienie napięciowe [V/V]
Rezystancja wejściowa [Ω]
Rezystancja wyjściowa [Ω]
CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE WZMACNIACZA REZYSTOROWEGO - AMPILITUDOWA określa zależności modułu wzmocnienia

(…)

…]
CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE
WZMACNIACZA REZYSTOROWEGO
- AMPILITUDOWA określa zależności modułu wzmocnienia od częstotliwości = wart. max. B
-częstotliwości graniczne dolna i górna szerokość pasma przenoszenia FAZOWA
określa przesunięcie fazowe między ϕ
sygnałami wejściowymi i wyjściowymi 0 f SCHEMAT ZASTĘPCZY DLA SKŁADOWYCH ZMIENNYCH
WZMACNIACZA REZYSTOROWEGO Kondensatory stanowią mały opór dla prądów…
… ma postać:
; gdzie : Rezystancja wyjściowa - podobnie jak wyżej mamy połączenie równoległe, korzystam z
następującego wzoru:
; gdzie : ; Wzmocnienie napięciowe - zakładamy , że [A/A] , po podstawieniu do wzoru mamy:
[V/V]
Wzmocnienie prądowe - [A/A]
Wzmocnienie mocy - PARAMETRY OBLICZONE NA PODSTAWIE POMIARÓW
Pasmo przenoszenia obliczone na podstawie dokonanych pomiarów wynosi
B ≈ 69,9 kHz
Zmierzona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz